Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: tyttöjen voimaannuttaminen tieteen ja teknologian alalla

Girls Go Circular on maksuton verkko-oppimisohjelma, jonka tavoitteena on opettaa vuoteen 2027 mennessä vähintään 40 000:lle 14–19-vuotiaalle tytölle digitaalisia ja yrittäjyystaitoja.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Hanke on osa Euroopan komission Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa, ja sen tavoitteena on auttaa kuromaan umpeen sukupuolten välisiä eroja digitaalisella ja yrittäjyysalalla Euroopassa.

 

Hankkeeseen sisältyvä Circular Learning Space (CLS) on verkko-oppimisalusta, jonka yksittäisissä moduuleissa käsitellään kiertotalouteen liittyviä aiheita, kuten metalleja, muoveja, kestävää muotia tai elektroniikkalaitteita. Moduuleissa kannustetaan oppilaita hyödyntämään tehtävissä digitaalisia työkaluja. Kiertotalouteen keskittyminen antaa oppilaille valmiudet edistää osaltaan sosioekologista muutosta.

 

Ohjelmaan on osallistunut yli 14 000 oppilaista ja opettajaa sen käynnistyttyä vuonna 2020. Se on tällä hetkellä saatavilla 12 Euroopan kielellä, ja seuraavien kahden vuoden aikana se tulee saataville 12 muun EU-maan kielellä.

Ohjelman merkitys

 

Komission laatiman Women in Digital Scoreboard 2021 -tulostaulun mukaan naisten osuus STEM-alojen tutkinnon suorittaneista on vain kolmannes ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoista 19 prosenttia. Jos tyttöjen ja nuorten naisten käsitystä digitaalialoista ja STEM-ammateista halutaan muuttaa, on ratkaisevan tärkeää murtaa sukupuolistereotypioita ja lisätä tietoisuuttaa STEM-alojen tarjoamista mahdollisuuksista.

Merkitys opettajille

 

Girls Go Circularin avulla voit:

 • edistää EU:n sukupuolten moninaisuutta koskevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista antamalla tytöille digitaalisia ja yrittäjyysvalmiuksia,
 • auttaa oppilaitasi ymmärtämään, miten STEM-tieteitä voidaan hyödyntää kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa,
 • keskustella oppilaiden kanssa sukupuolten tasa-arvosta ja auttaa heitä ymmärtämään, miksi sukupuolten välisestä erosta tulisi päästä pois.

 

Katso tästä opettajan kertomus:

 

 

 

Osallistuminen

CLS on avoimen lähdekoodin työkalu, eli kuka tahansa voi luoda tilin ja aloittaa opiskelun. Lisätietoa osallistumisesta on opettajan käytännön oppaasssa.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science