Skip to main content
European School Education Platform
News item

Yrittäjyyskasvatus: luovuuden ja innovoinnin siemenen kylvämistä Euroopan nuorten mieleen

Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta on tärkeää varmistaa, että Euroopan kouluissa kehitetään ja edistetään yrittäjyystaitoja. Ota selvää, miksi!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Yrittäjyysosaaminen elinikäisenä taitona 

 

Kaikkihan me arvostamme luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, samoin kuin sinnikkyyttä ja aloitteellisuutta – kaikki nämä ovat tärkeitä innovatiivisen ajattelutavan elementtejä. Yrittäjyystaidot ovat yksi Euroopan komission nimeämistä elinikäisen oppimisen avaintaidoista, ja niihin sisältyvät kaikki nämä ominaisuudet ja monta muuta. Ne koostuvat erilaisista tiedoista, taidoista ja asenteista , joita voi hyödyntää niin koulumaailmassa kuin työ- ja yksityiselämässäkin, kuten EntreComp-viitekehyksessä todetaan.

 

 

Yrittäjyystaidot koulussa

 

Erään kyselyn tulokset (2022) osoittavat, että innovointi- ja yrittäjyystaitoja opetetaan koulun opetussuunnitelmassa useimmiten oppiainerajat ylittävästi (55 %) ja erillisenä aineena (36 %). Lähes 80 % vastaajista ilmoitti, että molempia taitoja pitäisi painottaa koulussa enemmän. Tehokkaimpina käytänteinä näiden taitojen kehittämisessä pidettiin koulun ulkopuolista toimintaa, joka luo yhteyden oppilaiden ja paikallisen yhteisön tai yrityksen välille, innovaatiolaboratorioita, joissa oppilaat osallistuvat tutkimushankkeisiin, sekä kansainvälisiä hankkeita.

 

Esimerkkejä yrittäjyystaitoja edistävistä, hyviä käytäntöjä esittelevistä hankkeista

 

 

EnterSchoolMinds-hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaiden yrittäjämäistä ajattelutapaa ja siihen liittyviä taitoja keskittymällä opettajiin, oppilaisiin ja vanhempiin.

 

Hankkeen tuloksena syntyi muun muassa sertifiointisuunnitelmia, koulutusmateriaaleja ja työkalupakkeja.

 

Network of Entrepreneurial Schools (NES) -hankkeessa laadittiin muun muassa perusteellinen kirjanen, joka sisältää aineistoja ja tehtäviä alakouluille.

 

KidVenture-hankkeessa luotiin tietokonepeli, jonka avulla lapset voivat opetella yrittäjyystaitoja.

 

Lisäaineistoja

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn