Skip to main content
European School Education Platform
News item

Vuoden 2022 Euroopan eTwinning-kilpailun palkintojenjako

eTwinningin vuosikonferenssin ensimmäisen päivän avaussanojen ja pääpuheiden jälkeen oli vihdoin aika juhlia eTwinning-yhteisön kantavien voimien eli opettajien ja oppilaiden saavutuksia.
eTwinning Prizes 2022

Palkintoseremoniassa juhlittiin eTwinning-palkintojen voittajia ja toiseksi tulleita kuudessa sarjassa, juontajana Irene Pateraki. Palkintoja jakamassa olivat Cecile Le Clerq, eTwinningin vanhempi asiantuntija, Michael Teutsch, komission kulttuurin ja koulutuksen pääosaston yksikönpäällikkö ja Florence Mondin, koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston yksikönpäällikkö, jotka onnittelivat voittajia näiden kovasta työstä. Kaikki palkintojen jakajat olivat erityisen vaikuttuneita siitä, että palkituissa projekteissa oppilaat oli otettu oppimisprosessin keskiöön.

 

He nostivat esiin myös sen, että opettajat olivat projektitoiminnassaan antaneet etusijan ilmastonmuutoksen ja misinformaation kaltaisille ajankohtaisille aiheille. Palkitessaan 12–15-vuotiaiden sarjassa toiseksi tulleita Mondin totesi: ”Kuulimme keskinäisestä kunnioituksesta, ymmärryksestä, tiimityöskentelystä; tämä on juuri sitä, mihin eTwinning-projekti on tarkoitettu.” 

 

0–6-vuotiaiden sarja
Voittaja – STEAM Preschool Academy: voittaneeseen projektiin osallistui opettajia ja oppilaita Espanjasta, Kreikasta, Slovakiasta, Turkista ja Virosta. ”Projektissamme oppilaat oppivat keksimään satuja toisten lasten kanssa. Kirjoitimme tarinat yhdessä, ja sen jälkeen ohjelmoimme robotit”, kertoi opettaja Jelena Rattik Virosta. Oppilaat kertoivat myös, että heistä oli kivaa oppia yhdessä muiden maiden oppilaiden kanssa. Virolainen oppilas totesi oppineensa, miten saa uusia ystäviä. 

 


Toinen sija – Engineers of the Ecosystem: mukana oli opettajia ja oppilaita Espanjasta, Puolasta ja Turkista. Projektin tavoitteena oli lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, miten tekniikkaa voi käyttää sopusoinnussa luonnon kanssa. Projektin aktiviteeteissa muun muassa suunniteltiin uudelleen eläinten pesiä ja luotiin oppilaiden omia ekologisia taloja. Turkkilainen opettaja Ayfer Ekiz kertoo projektin antaneen oppilaille mahdollisuuden tutustua eri maihin ja työskennellä yhdessä yhteisen tavoitteen hyväksi.

 


7–11-vuotiaiden sarja
Voittaja – eTwinners as Pros: tähän projeketiin osallistui opettajia ja oppilaita Espanjasta, Kreikasta ja Kroatiasta, ja sen tavoitteena oli esitellä oppilaille monenlaisia uravaihtoehtoja. Sara, eTwinning-oppilas Kroatiasta, kertoi tutustuneensa eTwinning-tunneilla uusiin ihmisiin muista maista. Medialukutaito oli myös keskeinen osa projektia; oppilaat suunnittelivat ja pitivät ikätovereilleen oppitunteja digimaailman pelisäännöistä. 

 


Toinen sija – Around the World with Friends: tässä projektissa espanjalaiset ja puolalaiset oppilaat oppivat käyttämään tietotekniikkaa ja englannin kieltä Jules Vernen kirjan Around the World in Eighty Days avulla. Kirjaa lukiessaan oppilaat paitsi kohensivat englannin osaamistaan myös oppivat maantietoa ja faktoja uusista maista. Espanjalainen oppilas Aimar totesi, että muiden maiden oppilaiden kanssa työskentelemällä tutustui samalla heidän tapoihinsa ja kulttuuriinsa ja oppi kunnioittamaan eroja. 

 


12–15-vuotiaiden sarja 
Voittaja – The ”DISCONNECT”: voittaneeseen projektiin osallistui opettajia ja oppilaita Espanjasta, Georgiasta, Italiasta ja Saksasta. Oppilaat lukivat ja analysoivat Keren Davidin teoksen The Disconnect ja keskustelivat foorumeilla kunkin luvun tapahtumista. He sanoivat oppineensa ennen kaikkea sen, kuinka tärkeää on olla avoin ja nähdä asioista toinenkin puoli. 

 


Toinen sija – On The Edge: tässä projektissa oli mukana opettajia ja oppilaita Kreikasta, Portugalista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta, ja tavoitteena oli yhdistää oppiminen arkielämään. Projektissa oppilaat jaettiin kansainvälisiin tiimeihin, joissa he tekivät kokeiluja ja kuulivat asiantuntijoiden luentoja. Eräs oppilas totesi, että tavallisen ja eTwinning-oppitunnin ero on oppilaiden ja opettajien välinen yhteistyö. 

 


16–19-vuotiaiden sarja
Voittaja – eTw T-R-A-I-N: oppilaat Espanjasta, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Kroatiasta, Puolasta, Tšekistä ja Unkarista osallistuivat virtuaaliseen eTw-junamatkaan ympäri Eurooppaa. Oppilaat jaettiin kymmeneen kansainväliseen ryhmään, joista kukin tarkasteli eri aihetta. Pelien pelaamisen lisäksi oppilaat tekivät myös erilaisia tehtäviä, joissa piti luoda esimerkiksi valeuutispaljastin. Espanjalainen oppilas Ainara totesi projektissa olleen paljon yhteistyötä, ja siinä sai vaihtaa mielipiteitä toisten oppilaiden kanssa. 

 


Toinen sija – A Speech Which can Reach: projektiin osallistui oppilaita Italiasta, Kroatiasta, Slovakiasta ja Turkista, ja painopisteenä oli oppilaiden englannin osaamisen ja keskustelutaidon parantaminen. Oppilaat valitsivat keskustelunaiheita ja valmistautuivat niihin yhdessä. He hankkivat tietoa ja tarkistivat lähteiden faktat. Oppilaat sanoivat, että he oppivat arvostamaan paitsi kulttuurien välisten erojen ymmärtämistä myös heitä yhdistäviä asioita, kuten demokratiaan liittyviä arvoja ja käsityksiä. 

 


Ammatillinen peruskoulutus 
Voittaja – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): tähän kaksivuotiseen Erasmus+ -projektiin osallistui oppilaita ja opettajia Ranskasta ja Sloveniasta, ja tavoitteena oli ymmärtää kasvihuoneilmiön syitä ja seurauksia. Projektissa tarkasteltiin esimerkiksi kummankin maan säämuutoksia. Myöhemmin oppilaat työskentelivät ryhmissä ja tutkivat erilaisia mahdollisia ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen. Projekti huipentui siihen, että oppilaat rakensivat oman kasvihuoneen. 

 

 

Onnittelut kaikille palkituille! Nämä projektit osoittavat, että eTwinning antaa oppilaille valmiuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin.


”Muistakaa aina, että eTwinningissä on tärkeää ja arvokasta erityisesti se, että voitte antaa oppilaillenne mahtavan tilaisuuden tutustua muissa maissa oleviin ikätovereihin, jakaa eurooppalaisia arvoja ja tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen hyväksi”, totesi Twinningin pedagoginen johtaja Irene Pateraki. 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects