Skip to main content
European School Education Platform

Näkökulmat

Asiantuntijoiden näkemyksiä ja kouluopetusta koskevia kyselyjä

keywords and a handshake

Kysely koulujen mentorointiohjelmista

Mentoroinnilla tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa kokenut henkilö eli mentori auttaa toista henkilöä eli mentoroitavaa kehittämään tiettyjä taitoja ja tietoja, jotka edistävät mentoroitavan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Koulun tasolla oppilaille on tarjolla mentorointimahdollisuuksia, joissa keskitytään yleensä koulumenestykseen ja sosiaalis-emotionaaliseen tukeen, ja opettajille esimerkiksi peruskoulutuksen tai jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmien yhteydessä.
Professional development
Interview visual - Paul Downes

Education Talks: Tie koulumenestykseen

Professori Paul Downes, Dublin City Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa sijaitsevan koulutuksen tasa-arvoa tutkivan keskuksen johtaja, kertoi hiljattain ajatuksiaan Euroopan komission Tie koulumenestykseen -aloitteesta ja sitä koskevasta ehdotuksesta neuvoston suositukseksi. Asiakirjassa esitetään toimia, joilla voitaisiin puuttua koulunkäynnin keskeyttämiseen ja perustaitojen heikkoihin oppimistuloksiin.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia

Pandemian psykologiset vaikutukset ovat korostaneet tarvetta luoda tähänastista välittävämpi ja myötätuntoisempi koulujärjestelmä, joka tukee lasten ja nuorten sosiaalisia ja emotionaalisia tarpeita. Tässä artikkelissa Carmel Cefai Maltan yliopistosta selvittää, miten ongelmaan voidaan puuttua.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Inkluusio-opetus vai erityisopetus? Nykyiset suuntaukset ja huomioita Euroopasta

Inkluusiota edistävien koulujärjestelmien kehittämistä pidetään yhä useammin välttämättömänä mutta myös haasteena kaikkialla Euroopassa. Nykykäsityksissä inklusiivinen opetus nähdään organisatorisena perusperiaatteena, joka on pohjana koulun rakenteille ja prosesseille. Inklusiivinen opetus antaa kaikille oppijoille yhtäläiset oppimismahdollisuudet koulutusoikeuksiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti (Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, 2018a).
Inclusion
Special needs education
girl with red nose

Opi ajattelemaan sydämellä: teatteriklovnerian rooli opetuksessa

Tässä artikkelissa Dr Martyn Rawson kertoo, miten teatteriklovneria voi auttaa opettajia päästämään irti estoista ja olemaan läsnä nykyhetkessä steinerkasvatuksen tutkimukseen ja käytäntöön perustuen.
Career guidance
Professional development
Hands and musical notes

STEAM-opetuksella lisää luovuutta esityksiin

Tässä artikkelissa Dr Daithí Kearney kertoo kokemuksestaan musiikin lehtorina ja siitä, miten STEAM (lyhenne tulee englannin sanoista Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) on vaikuttanut hänen opetusmenetelmiinsä.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Education Talks: Tekoäly opetuksessa

Miten tekoäly vaikuttaa opetukseen ja mitkä ovat keskeisiä näkökohtia opetusalan ammattilaisille? Opettajana ja konsulttina toimivan Marco Nevesin haastattelusta kuulet lisää.
School governance