Skip to main content
European School Education Platform

Käytännöt

Inspiroivia käytäntöjä projekteista, kouluista ja luokkahuoneista ympäri Eurooppaa

General visual - Practice video

Äskettäin saapuneiden pakolaisopiskelijoiden tukeminen

Puolan Varsovassa sijaitseva koulu Nº361 sai vuonna 2022 suuren määrän pakolaisoppilaita Ukrainasta. Tässä videossa kerrotaan, miten koulu on ottanut nämä oppilaat vastaan ja auttanut heitä oppimaan puolan kieltä, tekemään yhteistyötä uusien ikätovereidensa kanssa ja ennen kaikkea tuntemaan olonsa turvalliseksi.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen edistäminen

Sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen (SEL) on pedagoginen lähestymistapa, jolla pyritään kehittämään oppilaiden sosiaalista ja emotionaalista älykkyyttä koko koulun kattavan lähestymistavan avulla.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Oppilaiden STEAM-koulutukseen sitoutumisen lisääminen

STEAM on pedagoginen lähestymistapa oppimiseen, jossa taideaineet yhdistetään STEM-aineisiin (lyhenne tulee englannin sanoista Science, Technology, Engineering, Mathematics) ja jota käytetään oppilaiden luovuuden, tutkimisen ja ongelmanratkaisun ohjaamiseen. Monialainen lähestymistapa edistää molempia sukupuolia paremmin osallistavaa oppimista kannustamalla tyttöjä tutustumaan tieteellisiin aineisiin ja tekemällä taiteesta houkuttelevampaa pojille.
hands together

Monikielisyyttä luokassa edistäviä hankkeita

Ukrainan kriisin myötä on alettu kiinnittää huomiota moninaisuuteen luokkaympäristöissä sekä monikielisen pedagogiikan ja opetuskäytänteiden tukemiseen. Kuinka opettajat voivat hallita kulttuurisesti moninaisempaa luokkaa ja varmistaa, että kaikki lapset saavat yhdenvertaista opetusta? Tässä artikkelissa tarkastellaan Euroopassa toteutettavia hankkeita, joiden tavoitteena on edistää eri kotikieliä puhuvien lasten osallisuutta luokassa.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Tomintatutkimushankkeita, joilla on vaikutusta

Toimintatutkimuksen avulla opettajat voivat jatkuvasti arvioida ja parantaa käytäntöjään tutkimuksen ja reflektoinnin kautta. Seuraavat hankkeet osoittavat, miten toimintatutkimuksesta voi olla hyötyä opetuksessa.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Toimivia menetelmiä pakolaisten vastaanottamiseksi eurooppalaisissa koululuokissa

Yhä useammassa eurooppalaisessa luokkahuoneessa otetaan vastaan ukrainalaisia perheitä ja heidän lapsiaan, mikä merkitsee suurempaa kulttuurin ja koulutuksen monimuotoisuutta kouluissa. Eurooppalainen koulujen työkalupakki tarjoaa huolellisesti valittuja aineistoja opettajille, ammattilaisille, hallinnon työntekijöille, perheille ja päättäjille ja sisältää tehokkaita käytäntöjä pakolaisten ja siirtolaisten osallistavaan koulutukseen.
Migrant students
Cultural diversity