Skip to main content
European School Education Platform

Julkaisut

Raportteja ja tutkimuksia kouluopetuksen linjauksista sekä Euroopan tasolla että eri maiden kansallisella tasolla

OECD report cover

Miten yhteisöt voivat olla mukana edistämässä opettajan ammatin arvostusta?

Opettajilla on keskeinen rooli oppilaiden valmistamisessa tulevaisuuden haasteisiin. Niiden on annettava opiskelijoille ne taidot ja tiedot, joita he tarvitsevat menestyäkseen yhä globaalimmassa, digitaalisemmassa ja monisyisemmässä maailmassa.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Koulutus ja LGBTIQ-moninaisuus

LGBTIQ-nuorille turvallisten oppimisympäristöjen luomiseen voi liittyä monenlaisia koulutuksellisia haasteita. Siinä tuodaan esiin parhaita käytäntöjä seksuaalisen monimuotoisuuden opetuksessa eri puolilla EU:ta ja käsitellään keskeisiä LGBTIQ-ihmisiä koskevia myyttejä ja väärinkäsityksiä.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Lasten perusoikeuksien edistäminen tekoälyn aikakaudella

Lapset ja nuoret käyttävät sosiaalisen median sovelluksia, musiikkisuosituspalveluja ja älykkäitä tuutorointijärjestelmiä päivittäin. Tässä yhteydessä tutkijat tekevät parhaillaan kokeiluja sosiaalisilla roboteilla ja tutkivat, miten niiden avulla voi parantaa koulutusta tulevaisuudessa. Näille sovelluksille on yhteistä se, että ne kaikki perustuvat tekoälytekniikkoihin.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Get inspired! Culture: a driver for health and well-being in the EU 

Tähän kirjaseen on kerätty hyvien käytäntöjen esimerkkejä EU-rahoitteisista hankkeista Luova Eurooppa, Erasmus+, Horisontti 2020 and Horisontti Eurooppa. Ne osoittavat kulttuurin ja taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistävän voiman monialaisten aloitteiden avulla.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Ukrainasta saapuneiden pakolaisoppilaiden sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tukeminen isäntämaissa 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut lähihistorian suurimman pakkomuuttokriisin, ja suuri osa Ukrainasta paenneita on lapsia ja nuoria. Kouluilla on ratkaisevan tärkeä rooli pakolaisoppilaiden tarpeisiin vastaamisessa ja oppilaiden sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä on välttämätöntä oppilaiden koulutukseen ja laajempaan yhteiskuntaan osallistumisen kannalta. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
European Nature Protection Toolkit

Euroopan luonnonsuojelun työkalupakki

Euroopan komissio on laatinut 13–16-vuotiaiden oppilaiden kouluttajille suunnatun luonnon monimuotoisuutta käsittelevän työkalupakin.
Publication cover image (European Commission)

Koulutukseen investointi covid-pandemian jälkeisessä EU:ssa

Covid-19-pandemia on tuonut mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia investoida koulutusalalle. Tässä raportissa tarkastellaan, miten EU:n jäsenvaltiot ovat mukauttaneet koulutusinvestointejaan pandemian vuoksi.
Funding and resources