Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

eTwinning-koulu-nimikkeen saaneet koulut ovat hienoja esimerkkejä siitä, miten koko koulu voi hyötyä eTwinningistä. Ne toteuttavat ja edistävät aktiivisesti eTwinningin arvoja ja pedagogiikkaa, toimivat vertailukohtana paikallisyhteisössään ja näyttävät mallia muille kouluille.

Mikä on eTwinning-koulu-nimike?

 

eTwinning-koulut ovat nivoneet eTwinningin arvot koulun periaatteisiin, käytänteisiin ja ammatilliseen kehittämiseen koulun johdon tuella.

 

eTwinning-koulu-nimikkeellä eTwinning haluaa antaa tunnustusta aktiivisesta osallistumisesta ja ansiokkaasta paneutumisesta yksittäisten eTwinnaajien lisäksi koko koululle, jossa opettajien ja rehtorien tiimit työskentelevät yhdessä.

 

Nimikkeen saaneet koulut haluavat kehittää toimintaansa ja ovat valmiita arvioimaan sitä objektiivisesti.

 

eTwinning-koulun toiminta-ajatus on kaikkien eTwinning-koulujen ohjenuora. Toiminta-ajatuksen keskeiset elementit:

 

 • jaettu johtajuus
 • yhteistyö ja tiimityöskentely
 • oppilaan toimijuus
 • osallisuus ja innovointi
 • esikuvana oleminen muille kouluille.

 

Mitkä ovat hyödyt?

 

eTwinning-koulujen hyödyt

 

 • Koulut tunnustetaan virallisesti Euroopan tasolla eTwinningin roolimalleiksi, ja ne muodostavat johtavien koulujen verkoston, joka antaa inspiraatiota kehittää eTwinningiä edelleen. Kaikki saavat eTwinning-koulu-materiaalipaketin, johon kuuluu myös todistus ja lippu.
 • Koulut saavat paljon näkyvyyttä Euroopan tasolla, ja niitä kannustetaan käyttämään eTwinning-koulu-nimikettä esittely- ja mainosmateriaaleissaan.
 • Kouluja kannustetaan osallistumaan niille suunnattuihin ammatillisen kehittämisen ohjelmiin.
 • Koulut ovat osa erityistä eTwinning-ryhmää, jossa voi vaihtaa hyviä käytäntöjä, tehdä yhteistyötä ja osallistua vain niille tarkoitettuihin verkkotapahtumiin.

 

Miten koulu voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen?

 

eTwinning-koulu-nimikkeen hankkimisessa on kaksi vaihetta.

 

Vaihe 1

 

eTwinning valitsee mukaan kaikki koulut,

 

 • jotka ovat olleet rekisteröityneenä eTwinningiin yli kaksi vuotta
 • joiden opettajista vähintään kolme on osallistunut eTwinning-projekteihin, täydennyskoulutuksiin tai muuhun eTwinning- toimintaan kahden viime vuoden aikana
 • jotka ovat osallistuneet vähintään yhteen eurooppalaiseen eTwinning-projektiin, jolle on myönnetty kansallinen laatuleima kahden vuoden sisällä ennen hakuaikaa.

 

 

Jos koulu täyttää nämä vaatimukset, kaikki koulun rekisteröityneet eTwinnaajat saavat sähköpostissa kutsun täyttää hakulomake European School Education Platformin kautta.

 

Vaihe 2

 

Hakijoiden on täytettävä hakulomake, jossa he kuvaavat koulunsa tapaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa, joka liittyy eTwinning-koulun toiminta-ajatukseen, ja tästä on toimitettava myös jonkinlaista näyttöä.

 

Kansallinen tukiorganisaatio arvioi jokaisen hakemuksen tarkastelemalla sekä kuvausta että toimitettua näyttöä ja arvioimalla koulun toimintaa ja potentiaalia.

 

Jos kansallinen tukiorganisaatio hylkää hakemuksen, uuden hakemuksen – paremmalla kuvauksella ja näytöllä – voi lähettää hakuajan päättymiseen asti.

 

Tarkat tiedot hakuajoista ja arviointijaksoista julkaistaan ESEP-alustalla muutama viikko ennen hakuajan alkamista.

 

Hakuohjeet

 

 • Koulun rehtorin ja eTwinning-toiminnassa mukana olevien opettajien tulisi osallistua hakemuksen laatimiseen.
 • Hakijoiden on vastattava kaikkiin hakulomakkeen kysymyksiin ja toimitettava pyydettäessä näyttöä.
 • Alustava kysymys liittyy koulun digitaalista turvallisuutta koskevaan käytäntöön, josta hakijoiden on toimitettava näyttöä.
 • Muut kysymykset sisältävät joukon väitteitä jokaisesta eTwinning-koulun toiminta-ajatuksen elementistä. Hakijoiden on kerrottava, miten heidän koulunsa toteuttaa niitä, ja annettava siitä näyttöä.
 • Kunkin toiminta-ajatusta koskevan väitteen osalta hakijoiden on myös kerrottava, mitä koulu aikoo tehdä seuraavien kahden vuoden aikana, jos se saa eTwinning-koulu-nimikkeen.
 • Hakemukseen tulee sisältyä koulun rehtorin asianmukaisesti allekirjoittama ilmoitus.
 • Hakemukset on toimitettava tai uusi hakemus jätettävä ennen määräajan päättymistä.
 • Lähetetetyt hakemukset arvioi kansallinen tukiorganisaatio. Jos hakemus hylätään, hakijat voivat jättää uuden hakemuksen lisätiedoilla täydennettynä hakuajan päättymiseen asti.

 

Vinkit

 

 • Koulun on päätettävä, kuka lähettää hakemuksen European School Education Platformin kautta. Vain yksi hakemus koulua kohti hyväksytään.
 • Lomaketta ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sen voi tallentaa luonnoksena. Napsauta Lähetä-painiketta vain kerran, kun olet saanut lomakkeen valmiiksi.

 

Luettelo eTwinning-koulu-nimikkeen saaneista kouluista julkaistaan aina vuoden alussa.