Skip to main content
European School Education Platform

Kansalliset toimistot

Jotta Erasmus+ -ohjelman hallinnointi olisi mahdollisimman lähellä ohjelman edunsaajia ja jotta voitaisiin varmistaa, että se toimii hyvin kaikissa maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa.
national agencies on the map

Ohjelmamaissa sijaitsevien kansallisten toimistojen tehtävänä on

 

  • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
  • valita rahoitettavat hankkeet
  • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa
  • tarjota tukea hakijoille ja osallistujille
  • toimia yhteistyössä muiden kansallisten toimistojen ja Euroopan komission kanssa
  • edistää Erasmus+ -ohjelman näkyvyyttä
  • levittää ohjelman tuloksia ja hyviä toimintatapoja.