Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Küsitlus kooli mentorlusprogrammide kohta

Mentorlus viitab tavaliselt protsessile, mille käigus kogenud inimene, mentor, abistab teisel inimesel, juhendataval, arendada spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mis aitavad juhendataval kutsealaselt ja isiklikult areneda. Kooli tasandil keskenduvad mentorlusvõimalused tavaliselt õpilaste õpitulemustele ja sotsiaal-emotsionaalsele toele. Õpetajatele pakuvad mentorid abi näiteks esmase väljaõppe või pideva kutsealase arengu programmide raames.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Mentorluse tähtsust koolihariduses kinnitab ELi tasandi poliitika ja praktika. Näiteks märgitakse hiljutises nõukogu soovituses õpiedu saavutamise teede kohta, et mentorlussüsteemid, sealhulgas vastastikune mentorlus, võivad aidata saavutada paremaid õpitulemusi ja pakkuda sotsiaal-emotsionaalset tuge, eriti sotsiaalmajanduslikult ebasoodsa taustaga või kehvade õpitulemustega õpilastele.

Täiendavalt märgitakse soovitusele lisatud talituse töödokumendis, et pidev struktureeritud mentorlus, mille jaoks on määratud kindel aeg ning mis pakub võimalusi ettenäitamiseks, harjutamiseks, hindamiseks, toetamiseks ja koolispetsialistide tagasisideks, on oluline tugi õpetajahariduse omandajatele ja äsja ametisse nimetatud õpetajatele. Mentorlus võib aidata neil paremini mõista oma rolle ja rakendada uuenduslikke õpetamistehnikaid ning on tugevalt seotud õpetaja heaoluga (töönauding, motivatsioon, enesetõhusus ja õpetajate töölt lahkumine).

Jagage oma vaatenurki selles lühiküsitluses 19. veebruariks 2023. Tulemused avaldatakse European School Education Platformil.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning