Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

STEAM õpitulemuste parandajana

Selles artiklis jagab dr Daithí Kearney oma teekonda muusikaõppejõuna ning seda, kuidas STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) on mõjutanud tema õpetamiskäsitlust.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Kümmekond aastat tagasi sõitsin Norrasse, et osaleda Erasmuse süvaprogrammis. Pidasin Iirimaal teisel kursusel muusikateemalisi loenguid, mille eesmärk oli hõlbustada esinemis- ja teooriatundide kombineerimist. Olin harjunud õpetama nõnda, et esitan õpilastele materjali ja juhendan, kuidas seda mõtestada. Minu õpilastel oli varasem pädevus muusikainstrumentide vallas ja kogu õpe keskendus muusikale. Mooduli kirjelduses ettenähtud õpitulemuste kontekstis selline õpiviis toimis.

 

Norras töötasin eri valdkondades, koos asutuste ja riikide kolleegidega. Meil oli valdkondadevaheline klassiruum, kuhu minu õpetamisviis ei sobinud. Meie ühisruumis ei mänginud paljud õpilased muusikariistu ja mul polnud ettekirjutatud erialaspetsiifilist õppekava. Mängimiseks polnud tavapärast partituuri ja mõnikord vajasid osalejad, kellele inglise keel ei olnud nende emakeel, aega, et minu iiri aktsendiga segatud ingliskeelsetest juhistest aru saada. Kahe nädala pärast, mille jooksul õppisime mõndagi naftapuurtornide, kummituslugude ja fotograafia kohta, lõime harmoonilise etenduse, mis aitas aru saada iga osaleja loomevõimest ning andis inspiratsiooni meid ümbritsevast maailmast.

 

Muusikapedagoog Estelle Jorgenson tuletab meelde, et õpilased on õpiprotsessis aktiivsed osalejad ja meie, õpetajad, oleme selleks, et neid aidata. Ka meie vajame abi ning kolleegidega koostööd tehes saame jagada teadmisi, mida ja kuidas midagi teha. Kui kaotada distsiplinaarse mõtlemise piirid, avanevad värsked vaatenurgad ja lähenemisviisid, mis innustavad õpetajaid ja õpilasi vaatama oma õppeainetest kaugemale ning mõistma enda õpiteekonnal saadud kogemuste sügavamat tähendust. See ei kahjusta erialade terviklikkust ega vajadust erialaspetsiifilise õppe- ja uurimistöö järele, kuid paindlikum ja sujuvam ülesehitus võimaldab kasutada STEAMi pakutavaid võimalusi.

 

Kunstnikuna võiksin saada inspiratsiooni teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika lõimimisest ning esteetilise loometegevuse kaudu paremini mõista ja hinnata käsitusi ja ideid, mida ma olen varem sageli peljanud. Mesilastest või gravitatsioonist lauldes ja tantsunumbreid tehes võiksin innustada noori, kellel on tekkinud emotsionaalne ja kehaline side teatavate teemadega. Peamine on see, et minu õpetamispraktika arenes ja uurimuslik lähenemisviis teemadele elavdas nn tavalist klassiruumi. Sain rohkem teada oma õpilaste muude huvide ja oskuste kohta peale muusika.

 

Meie STEMi kolleegid võivad meid kunstnikena mõnikord alahinnata, sest nad võivad nautida meie esinemisi, püüdmata neid kunagi mõista või märgata meie töös teadust, tehnoloogiat, inseneeriat ja matemaatikat. Kunstnikena ei püüa me mitte ainult arendada oma arusaama STEMist, vaid näitame, kuidas inimesi nendes valdkondades paremini teavitada ja inspireerida. Üheskoos saame uurida meid ümbritseva ja kaugema maailma imesid. Õpetajana on STEAMi uurimine ja mõnikord ka tulemuste tagaplaanile jätmine viinud loomingulisemate sooritusteni, mis aitavad saavutada ettenähtud õpitulemused ja palju muudki.

 

 

Rahvamuusik, geograaf ja interpreet dr Daithí Kearney on muusika, teatri ja turismi õppejõud ning Dundalki tehnoloogiainstituudi loovkunstide uurimiskeskuse kaasdirektor. Ta on osalenud kolmes Erasmuse süvaprogrammis: IP CREAL (2012–2015), SPACE (2016–2019) ja NEXT STEP (2019–2022), milles on käsitletud STEAMi haridusfilosoofiat.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences