Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education talks: algatus „Õpiedu saavutamise teed”

Professor Paul Downes, Dublini linnaülikooli haridusinstituudi juurde kuuluva haridusliku ebavõrdsuse keskuse direktor, jagas hiljuti oma mõtteid uue nõukogu soovitust käsitleva Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta seoses algatusega „Õpiedu saavutamise teed”. Dokumendis antakse ülevaade poliitikameetmetest, mis aitavad lahendada haridussüsteemist varakult lahkumise ja põhioskuste puudulike õpitulemuste probleeme.
Interview visual - Paul Downes

Olen professor Paul Downes, hariduspsühholoogia professor ja haridusliku ebavõrdsuse keskuse direktor Dublini linnaülikooli haridusinstituudis.

 

Millised on suurimad proovikivid õpitulemuste parandamisel?

 

Suurim mure on mürgine segu vaesusest ja pandeemiajärgsest mõjust. PISA 2018. aasta tulemuste põhjal näeme murettekitavat langust põhioskuste: lugemise, matemaatika ja loodusainete tulemustes, mis puudutab iga viiendat õpilast kogu Euroopas.

 

Kuidas määratleksite kooliedu?

 

See on paljuski holistiline lähenemine, milles edu nähakse heaoluna ning meie laste ja noorte sotsiaalse ja isikliku arenguna. Sotsiaalsete ja isiklike oskuste arendamine ja eneseteadlikkus, ning lisaks loomulikult kiusamisvastane ennetustöö, sest kiusamine on eluterve suhtluse vastand.

 

Nõukogu soovitus algatuse „Õpiedu saavutamise teed” kohta

 

Üks uue algatuse peamine suund on koole nõustada, et nad juurutaksid koolist varakult lahkumist ja kiusamist ennetavaid strateegiaid. Nõukogu 2011. aasta soovitusele on lisatud uusi mõõtmeid. Nende seas on tugevam fookus vajaduste diferentseerimisel, et universaalseid strateegiaid täpsustada, alates sihipärastest grupikäsitlustest ja intensiivsest individuaalsest toest. Põhierinevus seisneb vaatenurgas diferentseerimisele. Nüüd rõhutatakse ka kogu kooli hõlmavat lähenemisviisi, mida 2011. aastal ei mainitud; peame käsitlema koole suhete ja strateegiliste sekkumiste süsteemidena. Loomulikult ka multidistsiplinaarsed meeskonnad koolis ja selle ümber: valdkondadevaheline aspekt, et tuua kokku põhisektorid.

 

Kuidas õppijaid toetada?

 

Ennetamise tasandil on selged strateegiad, mida tuleks intensiivselt rakendada ning millel on tugev tõendusbaas, näiteks kodu-raamatu programmid, mis on suunatud kõrge vaesusriskiga perekondadele, et tagada heade lugemisallikate olemasolu nende kodudes ning juurutada armastust lugemise vastu, millel on keskne roll nii lugemisoskuse kui ka üldiste õpitulemuste kontekstis. Mis puudutab sekkumise tasandit, siis on tuntud näiteks Luxembourgi mudel, kus kasutatakse keelevahendajaid. Neil on näiteks 37 erinevat keelt, ning nad kasutavad keeleprobleemi lahendamiseks vahendajaid. Seoses tasandusõppega leian, et selles on häid võimalusi ka peavoolusüsteemi jaoks. Need hõlmavad asju nagu saavutuste avalik tunnustamine auhindade ja tseremooniate kaudu, et tehtud tööd esile tõsta. See ei maksaks midagi, kuid seda võiks peavoolusüsteemis rohkem kasutada.

 

Kuidas õpetajaid toetada?

 

Väga hea võimalus on kasutada taastavat praktikat, mis sisaldab võrdlemisi lihtsaid küsitlus- ja suhtlusmeetodeid, ning seda tuleb eristada taastavast õigusest, mis on väga teistsugune valdkond. Taastav õpe koolides on odav, lihtne, ja samas väga nüansirohke ja fokuseeritud viis kooli suhtluskultuuri parandamiseks. Seal kasutatakse avatud küsimusi, mis edendavad empaatiat ja eri vaatenurki mitte ainult õpilaste, vaid ka töötajate seas.

 

Millised meetmed toetavad kogu kooli hõlmavaid lähenemisviise?

 

Kogu kooli hõlmavad lähenemisviisid peavad võtma kuulda õpilaste ja vanemate hääli, ning eriti arvestama vähemuses õpilastega, kes on tõrjumisohus, ning kuulama nende muresid seoses koolisüsteemiga. Multidistsiplinaarse meeskonna mõõde tähendab, et avardame teadlikult kooli kontseptsiooni. Kool ei tähenda üksnes õpetajaid ning õpilasi või tudengeid. Kool on ka koht, kus mitmed teised spetsialistid saavad täita laiemaid terviklikke vajadusi, et meie lapsi ja noori toetada.

 

Algatuse „Õpiedu saavutamise teed” põhielemendid

 

 • Ennetamine/sekkumine/tasandamine
 • Kogu kooli hõlmav lähenemisviis
 • Õppijate vajadused
 • Osalemine/tulemused/heaolu
 • Andmete kogumine ja seire
 • Süsteemsed lähenemisviisid

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning