Skip to main content
European School Education Platform

Väljaanded

Koolihariduse poliitikat puudutavad aruanded ja uuringud nii Euroopa kui ka riikide tasanditelt

Publication cover image (European Commission)

Haridus ja LGBTIQ mitmekesisus

LGBTIQ-noortele turvalise õpikeskkonna loomisega seotud haridusvaldkonna proovikive on mitmesuguseid. Väljaandes kirjeldatakse seksuaalse mitmekesisuse hariduse parimaid tavasid kogu ELis ning käsitletakse peamisi müüte ja väärarusaamu seoses LGBTIQ-inimestega.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Laste põhiõiguste edendamine tehisintellekti ajastul

Lapsed ja noorukid kasutavad iga päev sotsiaalmeediarakendusi, muusikasoovitusplatvorme ja intelligentseid juhendamissüsteeme. Sellega seoses katsetavad teadlased praegu sotsiaalseid roboteid ja seda, kuidas neid tulevikus hariduse arendamiseks kasutada. Üks nende rakenduste ühine element on see, et need kõik põhinevad tehisintellekti (AI) tehnikatel.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Kogu inspiratsiooni! Kultuur: tervise ja heaolu vedur ELis 

See brošüür koondab heade tavade näiteid paljudest ELi rahastatud projektidest: „Loov Euroopa”, „Erasmus+”, Horisont 2020 ja „Euroopa horisont”. Projektid illustreerivad kultuuri ja kunsti võimet edendada tervist ja heaolu valdakondadevaheliste algatuste kaudu.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Ukraina pagulastest õpilaste sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu toetamine vastuvõtvates riikides

Venemaa sissetung Ukrainasse on kaasa toonud lähiajaloo suurima sundrände kriisi, kusjuures suur osa põgenejatest on lapsed ja noored. Koolidel on oluline roll pagulasõpilaste vajaduste rahuldamisel ning nende sotsiaalse ja emotsionaalse arengu ja heaolu edendamisel. See on väga tähtis, et tagada nende kaasamine haridusse ja ühiskonda tervikuna.
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Haridusse investeerimine Covidijärgses ELis

COVID-19 pandeemia on toonud haridussektorisse olulisi investeerimisvõimalusi. Selles aruandes uuritakse, kuidas ELi liikmesriigid on pandeemia tõttu haridusse investeerimist muutnud.
Funding and resources
OECD publication cover

Noorte keskkonnapädevus

Kaks seotud dokumenti, milles kaardistatakse noorte keskkonnapädevust ELis ja OECD riikides.