Skip to main content
European School Education Platform

Vaatenurgad

Ekspertide seisukohad ja uuringud koolihariduse kohta

Student happy while studying foreign language

Mida uut on keelte õpetamisel ja õppimisel? Uued suundumused ja katsumused

Viimastel aastatel, isegi viimastel kuudel, on haridusvaldkonnas palju juhtunud. Viimase kümnendi jooksul on ümberpööratud õppe arendamine, ülesandepõhised lähenemisviisid ja suurem rõhuasetus diferentseerimisele keeleõpet juba muutnud.
Blended Learning
Cultural diversity
Cultural heritage
Digital tools
Inclusion
Initial Teacher Education
Language learning
Migrant students
Parental involvement
Refugee education
Support to learners
Banner - Education Talks: Diversity and inclusion in early childhood education and care (Pauline Slot)

Education Talks: mitmekesisus ja kaasamine alushariduses ja lapsehoius

Väikesed lapsed on sageli uudishimulikud ning seetõttu on oluline rääkida nendega inimeste erinevustest ja sarnasustest. Lugege intervjuud Utrechti ülikooli kaasprofessori Pauline Slotiga, et tutvuda võimalustega, kuidas käsitleda ja toetada mitmekesisust väikelaste klassis.
Cultural diversity
Early Childhood Education and Care
Language learning
Migrant students
Parents
Small children playing football

Uuring vaimse ja füüsilise tervise edendamise kohta koolides

Õpilaste edukus on midagi enamat kui lihtsalt õppetöös edasijõudmine. Terviklik lähenemisviis haridusele hõlmab õpilaste vaimse ja füüsilise tervise hoidmist ning uuringud näitavad, et see mõjutab oluliselt nende üldist arengut ja õpitulemusi.
Inclusion
Non-formal learning
Parents
Social skills
Well-being
Whole-school approach
Child solving a Rubik's cube

Kuidas paremini mõista ja toetada andekaid õpilasi?

Andekas, varaküps, silmapaistvate vaimsete võimetega ... Kõik need mõisted viitavad samale kliinilisele olukorrale: lastele ja täiskasvanutele, kelle intelligentsuskvoot ehk IQ on standarditud ja valideeritud intelligentsusskaalal 130 või kõrgem. Nad moodustavad kogu elanikkonnast 2,3 protsenti, kuid kas nad kõik on tõepoolest teistest võimekamad? Tegelikkus pole nii lihtne.
Assessment
Classroom management
Inclusion
Pedagogy
Special needs education
Well-being
Illustration of a colourful graph with several columns

Koolide segregatsiooni lahendamine sobitusmehhanismide abil

Viimastel aastatel on majandusteadlased omandanud märkimisväärseid kogemusi (ja kuulsust) praktilise turukujunduse valdkonnas, mis puudutab laste ja koolide sobitamist. Suur osa sellest edust põhineb Gale’i ja Shapley (GS) teedrajavatel töödel, mida esialgu kasutati algtasemel tööturgude puhul.
Disadvantaged learners
Funding and resources
Inclusion
Parents
Policy development
Model of city street in miniature

Kuidas rändetaustata vanemad õppisid tegema koolid mitmekesisemaks

Ligi viisteist aastat tagasi lõi Amsterdamis rühm väga mitmekesises kogukonnas elavaid rändetaustata vanemaid algatuse, et saata ühiselt oma lapsed kohalikku kogukonna kooli, kus enamik lapsi olid sisserändajad.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Migrant students
Non-formal learning
Well-being
Vocational teacher in practice

Mida tähendab olla kutseõpetaja tänapäeva maailmas?

Minu kogemused, analüüsid ja vestlused poliitikakujundajate ja teadlastega on pannud mind mõtlema: mida tähendab olla kutsehariduse õpetaja või koolitaja tänapäeva maailmas?
Career guidance
Initial Vocational Education and Training
Teacher and school leader careers
Teacher mobility
Vocational Education and Training
Small children in the classroom

Kuidas muuta alusharidus kaasavamaks?

Stressis, alarahastatud ja puudulike oskustega. Euroopa ja Kesk-Aasia alushariduse õpetajad on meid hoiatanud: suured rühmad ning enesekindluse, ressursside ja teadmiste puudumine puuetega või keeruliste vajadustega laste toetamise kohta tähendab seda, et kõik lapsed ei saa kasutada varajase õppimise eeliseid.
Disadvantaged learners
Early Childhood Education and Care
Inclusion
Policy development
Special needs education
Support to learners
Teacher and school leader careers