Skip to main content
European School Education Platform

Vaatenurgad

Ekspertide seisukohad ja uuringud koolihariduse kohta

Education Talks

Education Talks: hariduse edendamine koostöös kohalike kogukondadega

Meie värskeimas intervjuus räägib Xavier Prats Monné, erinõunik võrgustikus Teach For All, kooli-kogukonna partnerlustest, nendega seotud võimalikest probleemidest koolidele ning kollektiivse juhtimise edendamisest.
Policy development
School leadership
School partnerships and networks
keywords and a handshake

Küsitlus kooli mentorlusprogrammide kohta

Mentorlus viitab tavaliselt protsessile, mille käigus kogenud inimene, mentor, abistab teisel inimesel, juhendataval, arendada spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mis aitavad juhendataval kutsealaselt ja isiklikult areneda. Kooli tasandil keskenduvad mentorlusvõimalused tavaliselt õpilaste õpitulemustele ja sotsiaal-emotsionaalsele toele. Õpetajatele pakuvad mentorid abi näiteks esmase väljaõppe või pideva kutsealase arengu programmide raames.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Haridust edendavate võrgustike loomine koolide ja kogukondade vahel

Koolide arendamine on erinevate hariduse sidusrühmade jaoks pidev murekoht. Selles artiklis analüüsib José Luís Muñoz Moreno Barcelona autonoomsest ülikoolist koolide ja kogukondade vahelise koostöö tähtsust selles protsessis.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Education talks: algatus „Õpiedu saavutamise teed”

Professor Paul Downes, Dublini linnaülikooli haridusinstituudi juurde kuuluva haridusliku ebavõrdsuse keskuse direktor, jagas hiljuti oma mõtteid uue nõukogu soovitust käsitleva Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta seoses algatusega „Õpiedu saavutamise teed”. Dokumendis antakse ülevaade poliitikameetmetest, mis aitavad lahendada haridussüsteemist varakult lahkumise ja põhioskuste puudulike õpitulemuste probleeme.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Sotsiaalne ja emotsionaalne õpe toetab vaimset tervist ja heaolu

Pandeemia psühholoogiline mõju on toonud esile vajaduse hoolivama ja kaastundlikuma haridussüsteemi järele, mis toetab laste ja noorte sotsiaalseid ja emotsionaalseid vajadusi. Selles artiklis selgitab Carmel Cefai Malta ülikoolist, millised võimalused selleks on.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Kaasav või erivajadustega inimeste haridus? Praegused suundumused ja kaalutlused kogu Euroopas

Kaasavamate haridussüsteemide väljatöötamist peetakse kogu Euroopas üha hädavajalikumaks, kuid ühtlasi suureks proovikiviks. Nüüdisaegsed kaasava hariduse käsitlused näevad seda kui korralduspõhimõtet, mis on kooli struktuuride ja protsesside alus. Kaasav haridus annab kõigile õpilastele võrdsed õpivõimalused kooskõlas õigustepõhise lähenemisviisiga haridusele (Euroopa Agentuur, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

STEAM õpitulemuste parandajana

Selles artiklis jagab dr Daithí Kearney oma teekonda muusikaõppejõuna ning seda, kuidas STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) on mõjutanud tema õpetamiskäsitlust.
Arts