Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Haridusse investeerimine Covidijärgses ELis

COVID-19 pandeemia on toonud haridussektorisse olulisi investeerimisvõimalusi. Selles aruandes uuritakse, kuidas ELi liikmesriigid on pandeemia tõttu haridusse investeerimist muutnud.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Lisaks sellele, et aruandes analüüsitakse, milliseid haridusinvesteeringuid on ELi liikmesriigid COVID-19 pandeemiale reageerides teinud, tuuakse selles ka paralleele eelmise finants- ja majanduskriisiga 2000. aastate lõpus. Selles uuritakse haridussektorisse investeerimise mustreid ning tuuakse välja peamised sarnasused ja erinevused. Aruandes kinnitatakse, et kvaliteetsed püsivad haridusinvesteeringud on ELi tulevase majanduskasvu võti.

 

 • Keel: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital