Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Haridus ja LGBTIQ mitmekesisus

LGBTIQ-noortele turvalise õpikeskkonna loomisega seotud haridusvaldkonna proovikive on mitmesuguseid. Väljaandes kirjeldatakse seksuaalse mitmekesisuse hariduse parimaid tavasid kogu ELis ning käsitletakse peamisi müüte ja väärarusaamu seoses LGBTIQ-inimestega.
Publication cover image (European Commission)

Väljaandes tutvustatakse Euroopa Komisjoni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tööd LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise vastases võitluses, samuti peamisi uuringuid ja tõendeid tegevuse mõju kohta. Selles antakse LGBTIQ kaasamise toetamiseks olulisi juhiseid ja soovitusi, mida rakendada riiklikul, kooli, õppekava ja kogukonna tasandil.

 

 

Selle teemakirjelduse koostas HK 2020 ühiste väärtuste ja kaasava hariduse edendamise töörühm.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being