Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Äsja saabunud pagulasõpilaste toetamine

2022. aastal võttis Poolas Varssavis asuv kool nr 361 vastu palju Ukraina pagulastest õpilasi. Sellest videost saate teada, kuidas kool on need õpilased vastu võtnud ja aidanud neil õppida poola keelt, teha koostööd oma uute eakaaslastega ja mis kõige tähtsam, tunda end turvaliselt.
General visual - Practice video

 

Kool nr 361 on Varssavi üks uusimaid koole. Viimase kuue kuu jooksul on kool ilmselt vastu võtnud suurimal arvul Ukraina pagulasi sõjaga kaetud riigi eri piirkondadest. Enne vaheaega võtsime vastu üle 200 õpilase, kes olid sunnitud sõjapiirkonnast põgenema. Meie mõte esimesteks kuudeks oli pakkuda neile turvalist kohta, mitte tingimata õppimiseks, vaid et lihtsalt vastu pidada. Pärast vaheaega muutus olukord drastiliselt, sest selgus, et 80% õpilastest otsustas jääda siia, Poola, kuudeks või aastateks. Nüüd on meil hoopis teine ülesanne. Lisaks turvatunde pakkumisele tuleb ka lapsed lõimida Poola haridussüsteemi. Mõtlesime välja eri ideid, kuidas pakkuda neile sobivat õppeprotsessi.

 

Üks mõte oli luua ettevalmistusklassid, et anda neile esmane poola keele oskus, mis on meie haridussüsteemis edasiliikumise lähtekohaks. Kuigi alguses on kultuuriassistendi roll väga väärtuslik, tuleb klassis töötades leida õige hetk, kus öelda „nüüd aitab“, ning muuta kultuuriassistendi ülesandeid ja anda neile tunnis teistsuguseid rolle, et lapsed saaksid hakata loomulikul viisil poola keelt kasutama. Me ei soovi kindlasti neid ära lõigata nende kultuurist, traditsioonidest ja ajaloost. See ei ole kindlasti meie eesmärk. Lapsed, kes on paigutatud tavaklassidesse - ja meil on ka selliseid lapsi - on kahtlemata õppinud poola keelt paremini rääkima tänu sellele, et enamik neist käis eelmisel aastal ettevalmistusklassis. Aasta lõpus andis õpetajate meeskond soovituse laste paigutamiseks tavaklassidesse, sest nende poola keele oskus oli juba piisavalt hea, ning minu meelest sulandusid nad neisse klassidesse väga hästi, nad on seal edukad.

 

Teine idee on suunata üksikud õpilased poola keele tundidesse. Aga nende arvude juures - me räägime kümnetest õpilastest - on see lihtsalt võimatu. Seetõttu oleme ellu viinud uue mitmekultuuriliste klasside idee. Need klassid koosnevad 30-50% ulatuses ukrainlastest, ning selgus, et see on revolutsiooniline mõte. Tuleb välja, et nende klasside õpilased oskavad suhelda poola, inglise ja ukraina keeles, ning mitte ainult pole nad võimelised sulanduma poola haridussüsteemi, vaid suudavad ka ise Poola süsteemi rikastada. Seega me mitte üksnes ei lõimi neid süsteemi, vaid me lõimume kõik koos nendega. Oleme loomas uut haridussüsteemi, ühist Poola-Ukraina haridussüsteemi.

 

Lisaks tavapärastele õpitegevustele, milles need lapsed osalevad, on meie meelest väga tähtis, et need, kes vajavad lisatuge, saavad seda koolivälise tegevuse vormis. Mõnikord pakutakse täiendavaid poola keele tunde, sest igal rändetaustaga õpilasel on seadusega õigus sellistele tundidele, näiteks kahele poola keele lisatunnile nädalas. Veel üks tahk Ukraina laste aitamise juures on suhete loomine Poola lastega, et nad tunneksid end siin turvaliselt. Et nad hakkaksid suhtuma sellesse kooli nagu oma teise kodusse. Võib-olla on see liialdatud, kuid igal juhul loodame, et nad tunneksid end siin turvaliselt ja teaksid, et nad saavad loota igakülgsele abile.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning