Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Õpilaste kaasatuse suurendamine STEAM-hariduses

STEAM on lõimitud õpikäsitlus, mis ühendab kunstid STEMiga (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) ning suunab õpilasi uurima, looma ja probleeme lahendama. See valdkondadevaheline lähenemisviis edendab sugu arvestavat õpet, julgustades tüdrukuid uurima teadusteemasid ja muutes kunsti poistele ligitõmbavamaks.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Jätkake lugemist, et avastada valik ELi rahastatud projekte, mis näitavad, kuidas õpetada STEAMi interaktiivsel ja kaasahaaraval viisil.

 

Õpilaste kaasamine STEAMi

 

Steam Builders on käimasolev projekt, mille eesmärk on kaasata õpilasi STEAMi tegevustesse eri valdkondadevaheliste õpetamismeetodite kaudu. Selles eelistatakse konkreetseid eluolukordi kuivale teooriaõppele, et muuta käsitletavad teemad õpilastele paeluvamaks. Projektis loodud õppevahendid kasutavad ajaloopärandit matemaatika ja loodusteaduste mõistete selgitamiseks ja mõtestamiseks. Projekti senised väljundid hõlmavad õppejuhendit, mitteformaalse hariduse käsitlust STEAMi brošüüris ja õppematerjale, mis aitavad õpetajatel rakendada õppekavadevahelist lähenemisviisi.

 

Projekti ArtIST eesmärk on arendada valdkondadevahelisi programme, mis ühendavad kunsti ja tehnoloogia, erialased ja pehmed oskused ning äri- ja ettevõtluskoolituse. Täpsemalt kavandatakse ja rakendatakse selles magistritaseme mooduleid, mis lõimivad kunsti innovatsiooni-, ettevõtlus- ja teadusõppesse. Selle loovelemendi lisamisega aidatakse nüüdisajastada STEM-ainete õpetamist ning parandatakse õpilaste probleemilahendus-, kriitilise mõtlemise ja suhtlusoskusi. Paindlik moodulstruktuur võimaldab nii õpetajatel kui ka õpilastel kombineerida STEAM-mooduleid oma vajaduste ja huvide järgi. Projekti raames loodud terviklik õppematerjalide komplekt hõlbustab programmi elluviimist.

 

 

 

 

Europeana on veebiplatvorm, mis pakub digitaalset juurdepääsu Euroopa kultuuripärandi materjalidele eri teemadel. Vahendid, sealhulgas kunstiteosed, raamatud, muusika, videod ja ajalehed, on veebisaidil vabalt kättesaadavad ning neid saab kasutada STEM-õppe rikastamiseks. Blogi Teaching with Europeana blog on samuti kasulik keskkond, kus õpetajad saavad vahetada tunniplaane ning jagada oma nõuandeid ja arvamusi. Europeanal on STEAM-õpistsenaariumide jaoks spetsiaalne ruum, mis sisaldab üksikasjalikke tunniplaane ja tegevusi digitaalse kultuuripärandi lõimimiseks STEM-ainetesse, nagu matemaatika.

 

 

 

 

Projekti IN2STEAM on välja töötanud CESIE (Euroopa uuringute ja algatuste keskus), et innustada põhikoolilapsi, eelkõige tüdrukuid, tegema karjääri STEM-valdkondades. Projekt annab õpetajatele vajalikud oskused õpetada STEAMi kontseptsioone põhikooli tasemel. Projekti läbiv teema on õpilaste loovuse, kriitilise mõtlemise ja probleemilahendusoskuse arendamine. Need pädevused täiendavad õpilaste tehnilisi võimeid ja valmistavad nad ette 21. sajandi töömaailmaks. Projekt seab esikohale sugu arvestavad õpetamismeetodid, et suurendada tüdrukute huvi STEM-ainete vastu, kuna naised on STEM-valdkondade karjääris endiselt alaesindatud. Õppevahendid hõlmavad õpetajatele mõeldud veebipõhiseid koolitusmooduleid ja juhiseid, mis aitavad neil STEAMi oma klassis tõhusalt tutvustada.

 

 

 

Investeerimine haridustöötajatesse

 

Projekti STEAMonEdu eesmärk on suurendada STEAM-hariduse kasutuselevõttu ja mõju, investeerides koolitajate kutsealasesse arengusse. See toetab õpetajaid kombineeritud koolitusprogrammide kaudu ning lisaks saavad nad osaleda sidusrühmade kogukonnas, et vahetada kogemusi ja jagada üksteisega parimaid tavasid. Projekti tulemusena on koostatud õpetajate koolituse käsiraamat, STEAMi õpitavade juhend ja STEAMi koolitajate pädevusraamistik.

 

STE(A)M IT on Euroopa esimene lõimitud STEM-raamistik, mis edendab uuenduslikke ja valdkondadevahelisi lähenemisviise STEAM-õppele. See pakub koolitusprogramme, tööriistu ja juhiseid põhi- ja keskkooliõpetajatele ning ELi tasandi karjäärinõustajate võrgustikku, et aidata neil edendada töökohti STEM-valdkondades. See toetab valdkondadevahelist lähenemisviisi STEM-ainete õpetamisel, et suurendada õpilaste huvi kraadiõppe ja karjääri vastu nendes valdkondades.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags