Skip to main content
European School Education Platform

Õppematerjalid

Tunnikavad ja teised materjalid, mis aitavad teie tunde ja kooli rikastada.

hello in many languages

eTwinningu projektikavad keeleõppes

Hoolikalt valitud kvaliteetsed projektikavad, mis sisaldavad keeleõppeks sobilikke tegevusi.
Language learning
Curated resources
RODNAE Productions

MATIK-akadeemia lasteaias

See komplekt keskendub MATIK-haridusele, mis aitab õpilastel maailma teaduslikul viisil avastada ja kogeda. Valdkondadevaheliste tegevuste kaudu innustatakse väikeseid õppijaid ise roboteid konstrueerima, taaskasutades materjale kunstilisel moel.
Kids studying science

SAGE: kasvuhooneefekti tõkestavad lahendused

Kliimamuutusest põhjustatud ülemaailmne soojenemine on nähtus, mida teadlased kinnitavad. Kahjuks on inimesi, kes seda meedias ja internetis sotsiaalvõrgustike kaudu ilma igasuguse teadusliku aluseta eitavad. Tähtis on rakendada meetmeid, et suurendada noorte teadlikkust selle probleemi kohta.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: STEAMi lõimimine keeleharidusse

See projekt pakub vahendikomplekti, mida saab kasutada lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) raames STEAMi (teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika) õpetamiseks gümnaasiumiastmes. Komplektis on tunniplaanid, õppematerjalid ja juhised, mis hõlmavad paljusid õpetamisstrateegiaid ja -tehnikaid.
Language learning
Default project kit image

M.A.T.I.K-tastiline

Selle projekti aluseks on M.A.T.I.K-õpe, kus teemasid uuritakse MAtemaatika, Teaduse, Tehnoloogia, Inseneeria ja Kunsti kaudu.

Default project kit image

Müüdid kunstis ja kirjanduses

Projektis uuritakse klassikalist mütoloogiat kunsti vaatenurgast, ühendades kirjanduse, maalikunsti, ajaloo ja muusika.

Default project kit image

UUDISTE JA MEEDIASISU VÕRDLEMINE

Õpilased uurivad uudiste pealkirju ja sisu erinevates valdkondades (nt peamised kodumaised uudised, rahvusvahelised uudised, spordiuudised, kultuur jne) ja meediakanalites (ajalehed, kõmulehed, piirkonnalehed, eri telekana