Skip to main content
European School Education Platform

Õpetused

Praktilised ideed ja juhised õpetajatele ja koolidele

Young pupils sitting in a group

Sotsiaalse ja emotsionaalse õppe toetamine klassiruumis

Sotsiaalne ja emotsionaalne õpe (SEÕ) on lähenemisviis, mille eesmärk on edendada õpilaste sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi, et nad oleksid akadeemiliselt, sotsiaalselt ja tööalaselt edukad.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Kuidas STEAMis kunsti rakendada

STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) on uuenduslik lähenemisviis, milles lõimitakse kunsti loodusainetesse. See arendab loovust ja suurendab õpilaste kaasatust. Artiklis pakutakse õpetajatele ideid ja materjale STEAMi rakendamiseks klassiruumis.
Arts

Kuidas koolihariduse kaudu noorte osalemist edendada

Kooliharidus mängib noorte osalusaktiivsuse edendamisel olulist rolli ja aitab õpilastel uskuda oma mõjusse maailmale, kus nad elavad. Selles õpetuses uuritakse kasulikke materjale, mille abil toetada kodanikuaktiivsust klassiruumis.

Kogu kooli hõlmav jätkusuutlikkuse lähenemisviis: kuidas alustada?

ELi ambitsioonikas eesmärk, et Euroopast saaks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu, eeldab haridus- ja koolitussektorilt meetmete rakendamist. Tervet kooli hõlmav jätkusuutlikkuse lähenemisviis on tõhusa jätkusuutlikkust toetava õppimise keskmes. Selles artiklis uuritakse kasulikke materjale ja praktilisi ideid kogu kooli hõlmava jätkusuutlikkuse kujundamiseks.

Ajaloo õpetamise õppetunnid varasematest sõdadest Euroopas

Konfliktiperioodidel, nagu sõda Ukrainas, on taas tähelepanu all ajalooliste narratiivide ja nende õpetamise küsimus. Siinses õppematerjalis uuritakse, kuidas saavad ajalooõpetajad tülisid ja erinevusi lahendada, et muuta aine kõigile õpilastele tähendusrikkaks.
Cultural heritage
Cultural diversity

„Võta oma seade kaasa“ (VOSK) – kuidas seda klassiruumis rakendada

Kuna tehnoloogia muutub klassiruumis üha levinumaks, pakub idee „Võta oma seade kaasa” (VOSK) nii õpetajatele kui ka õpilastele uusi viise õppimise avastamiseks. Pidev mure on leida kulutõhusaid viise, kuidas kasutada tehnoloogiat õpilaste õppetöösse kaasamiseks. Selles õpetuses tutvustatakse materjale ja antakse praktilisi näpunäited kooli VOSK-teekonna alustamiseks.
Digital tools

Kuidas luua EU Logini kontot

2022. aastal ühinevad Euroopa Komisjoni School Education Gateway ja eTwinningu platvormid Euroopa koolihariduse platvormiks, seega koondatakse kogu sisu ja teenused ühe katuse alla. Euroopa koolihariduse platvormile pääseb ligi Euroopa Komisjoni isikutuvastusteenuse EU Logini kaudu. Selles õpetuses juhendatakse teid EU Logini konto loomisel, mis võimaldab volitatud kasutajatel pääseda ligi mitmesugustele komisjoni veebiteenustele, kasutades üht e-posti aadressi ja salasõna.
Announcements

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade: kuidas kasutada Euroopa haridusvaldkonna üht suurimat iga-aastast aruannet

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade on Euroopa Komisjoni iga-aastane esianalüüs haridusvaldkonna seisu kohta Euroopa Liidus. Ülevaates näidatakse, kuidas on täidetud ELi tasandi eesmärke, mis on osa ELi pikaajalisest strateegilisest haridusraamistikust. Siinne õpetus tutvustab teile ülevaate põhirubriike ning näitab, kuidas neid enda töös rakendada.
Policy development

Meediapädevuse ja väärinfo tundmaõppimine

Kuna kõik alates õpilastest kuni õpetajateni toetuvad igapäevaelus digitehnoloogiale, eriti pandeemia ajal, on vajadus meediapädevuse järele suurem kui kunagi varem. Selles õpetuses uuritakse kasulikke materjale meediapädevuse ja väärinfo kohta.
Media literacy