Skip to main content
European School Education Platform
News item

Ettevõtluspädevus: loovuse- ja innovatsiooniseemne istutamine Euroopa noorte mõtetesse

Mitte kõigist ei saa ettevõtjat, kuid on väga tähtis tagada, et koolid üle Euroopa arendaksid ja toetaksid ettevõtluspädevust. Uurige, miks!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Ettevõtlus kui elukestev oskus 

 

Me kõik hindame loovust, kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust, aga ka visadust ja algatusvõimet – kõik need on uuenduslike mõtteviiside olulised ehituskivid. Ettevõtlus kui üks Euroopa Komisjoni elukestva õppe võtmepädevustest hõlmab kõiki neid omadusi ja palju muud.

 

See koosneb erinevatest teadmistest, oskustest ja hoiakutest, mida saab rakendada nii hariduses kui ka tööl ja isiklikus elus, nagu on selgitatud EntreCompi raamistikus.

 

Ettevõtlus koolides

 

Uuringutulemused (2022) näitavad, et innovatsiooni- ja ettevõtluspädevused lõimitakse kooli õppekavasse enamasti valdkondadevahelise lähenemisviisi kaudu (55%) või eraldi õppeainena (36%). Peaaegu 80% vastanutest märkis, et mõlemale pädevusele tuleks kooli tasandil rohkem rõhku panna. Kõige tõhusamateks tavadeks nende pädevuste arendamisel peeti kooliväliseid tegevusi, mis ühendavad õpilasi kohaliku kogukonna või ettevõtetega, innovatsioonilaboreid, mis kaasavad õpilasi uurimisprojektidesse, ja rahvusvahelisi projekte.

Näiteid häid tavasid sisaldavatest projektidest, mis edendavad ettevõtlust

 

Projekti EnterSchoolMinds eesmärk oli varustada õpilasi ettevõtliku mõtteviisiga seotud oskustega, keskendudes õpetajatele, õpilastele ja vanematele. Projekti tulemuste seas on sertifitseerimiskorrad, koolitused ja tööriistakomplektid.

 

Ettevõtlike koolide võrgustik (NES) lõi muude asjade seas ülevaatliku brošüüri materjalide ja tööriistadega algkoolidele.

 

Projektis KidVenture loodi õpilastele õpetlik arvutimäng ettevõtluse teemal.

 

Lisamaterjal

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn