Skip to main content
European School Education Platform

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind tõstab esile innovaatilisi õpetamis- ja õppimistavasid, mis on välja töötatud Euroopa koostööprojektide raames koolihariduse ja esmakutseõppe valdkonnas. Algatus põhineb „Erasmus+“ programmil. 


Igal aastal antakse igas „Erasmus+“ programmiriigis välja kuni neli auhinda, üks igas kategoorias:

 

  • alusharidus ja lapsehoid;
  • põhiharidus; 
  • keskharidus;
  • kutseharidus- ja koolitus. 

 

Igal aastal pannakse paika üldine teema, mis on kohaldatav kõikidele vanuserühmadele ja on kooskõlas Euroopa haridusruumi prioriteetidega. 2022. aasta teema on seotud komisjoni algatusega uus Euroopa Bauhaus (NEB): „Õppides üheskoos, edendades loovust ja kestlikkust“. See hõlmab järgmisi elemente: 

 

  • loovus – see on seotud uue Euroopa Bauhausi põhimõistega „kaunis“, väljendades hariduse tähtsat tahku. Selles kontekstis käsitletakse ruumide ja arhitektuuri mõju õppimisele;
  • kestlikkus – komisjoni üldine prioriteet ja uue Euroopa Bauhausi põhielement;
  • üheskoos õppimine – osalust väljendav ja kaasav element, komisjoni üldine prioriteet ja uue Euroopa Bauhausi element.
 
Erasmus+ riiklikud bürood vastutavad võiduprojektide valimise eest - nemad avaldavad konkursikutse, teevad nimekirja potentsiaalsetest auhinnasaajatest ning valivad välja võitjad. Täpsemat teavet oma riigi valikuprotsessi kohta leiate vastava riikliku büroo veebisaidilt.
Updated on 08.11.22