Skip to main content
European School Education Platform
School
eTwinning validated
LO nr VII
Location:
Poland
Town
Dolnośląskie
ID
563824

About

Who are we?

W szkole uczy jest około 1300 uczniów, wśród których znajdują się też przedstawiciele innych
narodowości. W szkole działają klasy z poszerzonym programem nauki języka: a) angielskiego: -
program poszerzony o dodatkowe słownictwo biologiczno-chemiczne/matematyczno-fizyczne, b)
niemieckiego i rosyjskiego: - program poszerzony o dodatkowe słownictwo biologiczno-chemiczne.
Kadra prowadząca lekcje w klasach z poszerzonym programem wiedzę niezbędną do nauczania
zdobyła dzięki samodoskonaleniu się, praktycznym wskazówkom doradców metodycznych,
uczęszczaniu na warsztaty metodyczne z zakresu CLIL, czytaniu fachowej literatury na ten temat.
Nauczyciele sami stworzyli materiały do pracy nad nowymi elementami, konsultując się z
nauczycielami biologii, chemii, matematyki i fizyki w zakresie trafności wybranych treści. Nauczyli się
wykorzystywać nowe technologie informacyjno-komunikacyjne do tworzenia projektów typu
WebQuest, które są realizowane np. na lekcjach jęz. angielskiego. Swoją wiedzę i praktykę, zdobytą
po pierwszym roku prowadzenia nowych zajęć, przekazali innym nauczycielom, którzy teraz realizują
te programy w kolejnych klasach. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami w kraju i za granicą,
co wpływa na poszerzanie horyzontów uczniów i pracowników oraz nadaje europejski wymiar
placówce. Szkoła współpracuje także z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem sportu.

Organisation details

 • Legal name:
  Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego
 • School number:
  VII
 • Education type:
  School Education
 • ISCED Level:
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Contact language(s):
  English
  Polish

Location

 • Town:
  Town
 • Region:
  Dolnośląskie
 • Address:
  Wroclaw ul. Krucza 49
 • Postal code:
  53-410

Members (1)