Skip to main content
European School Education Platform
PROJECT
Closed

Happiness is Everywhere

Eğitim sistemindeki değişikliklere rağmen öğrenciler hala bilgi ve sonuç odaklı değerlendirilmektedir. Bu durum öğrencileri yaşadığı dünyaya karşı yabancılaştırmakta ve kendilerini hayata karşı yetersiz hissetmelerine sebep olmaktadır. Bu sistemde yetişen öğrenciler bilgi edinmeye odaklandıklarından duygularını tanımak ve dile getirmek konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Yukarıda belirtilen gerekçelerden hareketle oluşturulan bu proje, uluslararası iş birliğinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerindeki çocukların arkadaşlığını da destekleyerek mutluluğa ve yaşamdaki pozitif detaylara odaklanmaktadır. By teaching the happiness to children at an early age; every person in his work is happy, creative, tolerant, respectful, communication skills will be able to raise individuals. The project, based on the above-mentioned reasons, focuses on the positive details of happiness and life by supporting international cooperation as well as the friendship of children in different parts of the world.
Created on
5 members

Information

Members:
5
Membership:
Turkey(5)
Age range:
6
-
14
Subjects of teaching: