Skip to main content
European School Education Platform
Franjo Krežma
PROJECT
Active

Krežmin 160. rođendan / Krežma's 160. Birthday

U ovom projektu učenici će istraživati i učiti o kratkom ali plodonosnom životu i stvaralaštvu Franje Krežme, osječkog violinskog virtuoza i skladatelja iz II. polovine 19. stoljeća te stjecati i osnaživati prijateljsku i umjetničku suradnju. Uz pomoć dostupne tehnologije i digitalnih alata napravit će kolekcije radova. Učenici će kroz glazbu, likovno i literarno stvaralaštvo izražavati i istraživati o kulturnoj baštini, gudačkim instrumentima, životu i djelima mladog umjetnika te razvijati svoju stvaralačku kreativnost. Svoja iskustva i znanje razmjenjivati će prezentiranjem putem video poziva, virtualnih koncerata i zajedničkih kvizova. In this project, students will research and learn about the short but fruitful life and work of Franjo Krežma, Osijek's violin virtuoso and composer from II. half of the 19th century and to acquire and strengthen friendly and artistic cooperation. With the help of available technology and digital tools, they will create collections of works. Through music, artistic and literary creativity, students will express and research about cultural heritage, string instruments, the life and works of a young artist and develop their creative creativity. They will share their experiences and knowledge by presenting via video calls, virtual concerts and joint quizzes.
Created on
27 members
Certificates
AWARDED
National Quality Label
AWARDED
European Quality Label

Information

Members:
27
Membership:
Croatia(24), North Macedonia(1), Bosnia and Herzegovina(1), Serbia(1)
Age range:
9
-
18
Vocational subjects of teaching: