Skip to main content
European School Education Platform
web2 Tools & Kids
PROJECT
Active

WEB TOOLS AND KIDS

Web nudi mnoge alate koji mogu igrati zabavnu i korisnu ulogu u učenju. Zahvaljujući današnjem bogatstvu interneta i tehnologije računalstva u oblaku, nastavnicima i učenicima su dostupni mnogi moćni besplatni digitalni alati za korištenje u okruženju učenja temeljenog na projektima. U ovom projektu učenici će steći osnovna znanja o nekim alatima koje mogu koristiti svakodnevno. Projekt će se održavati online – putem Zooma ili Microsoft Teams platforme.
Created on
24 members
Certificates
AWARDED
National Quality Label

Information

Members:
24
Membership:
Croatia(10), Turkey(5), Bulgaria(2), Italy(2), North Macedonia(1), Poland(1), Bosnia and Herzegovina(1), Greece(1), Romania(1)
Age range:
6
-
15
Subjects of teaching: