Skip to main content
European School Education Platform
PROJECT
Closed

Yaşanılabilir Gelecek, Sürdürülebilir Okul (Livable Future, Sustainable School)

"Sürdürülebilir kalkınma" hedefleri doğrultusunda yürüteceğimiz projemizde her öğrencinin bu bilince sahip olmasını amaçlıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için bugünden yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerektiğinin farkında olarak, seçtiğimiz hedefler doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmeler gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak veri toplama, bu verileri analiz etme ve sonuçlarını değerlendirip yaygınlaştırmaları hedeflenmektedir. Bu Dünya hepimizin ve bu gelecek hepimizin..
Created on
13 members
Certificates
AWARDED
National Quality Label
AWARDED
European Quality Label

Information

Members:
13
Membership:
Turkey(10), Jordan(2), Republic of Moldova(1)
Age range:
11
-
15