Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Αυξάνοντας τη βαθμολογία σας

Σε αυτό το άρθρο, ο Δρ. Daithí Kearney μοιράζεται το προσωπικό του ταξίδι ως λέκτορας μουσικής και πώς τα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) επηρέασαν την προσέγγισή του στη διδασκαλία.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Σχεδόν πριν από μια δεκαετία ταξίδεψα στη Νορβηγία για να συμμετάσχω σε ένα εντατικό πρόγραμμα Erasmus. Βρισκόμουν στο δεύτερο έτος διδασκαλίας μουσικής στην Ιρλανδία, η οποία είχε στόχο να προωθησει μια σειρα μαθημάτων απόδοσης και θεωρητικών μαθημάτων. Συνήθιζα να διδάσκω με την έννοια της παρουσίασης υλικού στους μαθητές και να τους καθοδηγώ στο πώς να βγάζουν νόημα. Οι μαθητές μου είχαν ήδη κάποια ευχέρεια στα μουσικά όργανα που έπαιζαν και όλη η μάθηση επικεντρώθηκε στη μουσική. Στο πλαίσιο της επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στον προσδιοριστή διδακτικής ενότητας, «λειτούργησε».

 

Στη Νορβηγία βρέθηκα να συνεργάζομαι με συναδέλφους διαφορετικών εκπαιδευτικών κλάδων, διαφορετικών ιδρυμάτων και διαφορετικών χωρών. Φτάσαμε σε μια διεπιστημονική αίθουσα όπου ο τρόπος διδασκαλίας μου δεν ήταν κατάλληλος. Στον κοινόχρηστο χώρο μας, πολλοί από τους μαθητές δεν έπαιζαν τα μουσικά όργανα και δεν είχα ένα καθορισμένο, ειδικό για κάθε κλάδο, πρόγραμμα σπουδών. Δεν υπήρχε συμβατική βαθμολογία και μερικές φορές οι οδηγίες μου στα Αγγλικά, τα οποία ήταν μπερδεμένα με την ιρλανδική προφορά μου, χρειάζονταν χρόνο για να γίνω κατανοητός από τους συμμετέχοντες, για τους οποίους τα Αγγλικά δεν ήταν η πρώτη τους γλώσσα. Μέχρι το τέλος του δεκαπενθήμερου, κατά τη διάρκεια του οποίου μάθαμε για τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου, τις ιστορίες φαντασμάτων και τη φωτογραφία, δημιουργήσαμε μια εκτέλεση σε αρμονία που ενίσχυσε την αίσθηση δημιουργικού δυναμικού σε κάθε συμμετέχοντα και την έμπνευση που μπορούμε να αντλήσουμε από τον κόσμο γύρω μας.

 

Ο εκπαιδευτής μουσικής Estelle Jorgenson μας υπενθυμίζει ότι οι μαθητές είναι οι ενεργοί παράγοντες στη διαδικασία μάθησης και εμείς, ως εκπαιδευτικοί, είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε. Χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια και, σε συνεργασία με συναδέλφους, μπορούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας τόσο για το «πώς» όσο και για το «τι» να διδάξουμε. Καταργώντας τα όρια της πειθαρχικής σκέψης, ανοίγουμε νέες προοπτικές και προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν, διεγείρουν και προκαλούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να εξερευνήσουν πέρα από τα αντικείμενά τους και να υλοποιήσουν ένα πληρέστερο νόημα για τη μάθηση στην εμπειρία τους. Αυτό δεν υπονομεύει την ακεραιότητα των εκπαιδευτικών κλάδων και την ανάγκη για μάθηση και έρευνα ειδικά για κάθε κλάδο, αλλά μια πιο ευέλικτη, ρευστή δομή επιτρέπει την παροχή δύναμης STEAM.

 

Το ταξίδι μου στη δημιουργική και αισθητική μάθηση με καθοδήγησε στο STEAM. Ως καλλιτέχνης, θα μπορούσα να εμπνευσθώ από τη δέσμευσή μου στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και, μέσω της δημιουργικής και αισθητικής δραστηριότητας, να αναπτύξω μεγαλύτερη κατανόηση και εκτίμηση των εννοιών και των ιδεών που συχνά φοβόμουν. Τραγουδώντας και χορεύοντας για τις μέλισσες ή τη βαρύτητα, μπορούσα να ενθουσιάσω τα νέα μυαλά που ανέπτυξαν μια συναισθηματική και σωματική προσήλωση στα θέματα. Με κριτικό πνεύμα, η εκπαιδευτική πρακτική μου εξελίχθηκε και η διερευνητική προσέγγιση σε θέματα θα μπορούσε να μεταφερθεί στην «πιο συμβατική» τάξη μου. Έμαθα περισσότερα για τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών μου πέρα από τη μουσική.

 

Ως καλλιτέχνες, μερικές φορές μπορεί να απορριφθούμε ως πολυτέλεια από τους συναδέλφους STEM, που μπορεί να απολαμβάνουν τις παραστάσεις μας χωρίς να προσπαθούν ποτέ να τις κατανοήσουν ή να αναγνωρίσουν την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά στο έργο μας. Ως καλλιτέχνες, δεν επιδιώκουμε μόνο να αναπτύξουμε την κατανόηση των STEM, αλλά και να δείξουμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε αυτούς τους τομείς. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε τα θαύματα του κόσμου γύρω μας και πέρα από εμάς. Ως εκπαιδευτικός, η δυνατότητα εξερεύνησης στα STEAM και μερικές φορές η αγνόηση της βαθμολογίας οδήγησε σε πιο δημιουργικές επιδόσεις που επιτυγχάνουν τα προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και πολλά περισσότερα.

 

 

Ο εθνομουσικολόγος, γεωγράφος και ερμηνευτής Δρ. Daithí Kearney είναι λέκτορας μουσικής, θεάτρου και τουρισμού και συνδιευθυντής του Κέντρου Ερευνών Δημιουργικών Τεχνών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Dundalk. Συμμετείχε σε τρία εντατικά προγράμματα Erasmus: IP CREAL (2012-2015), SPACE (2016-2019) και NEXT STEP (2019-2022) που ασχολήθηκαν με φιλοσοφίες STEAM για την εκπαίδευση.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences