Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στην Εκπαίδευση STEAM

Το STEAM είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μάθηση που συνδυάζει τις τέχνες με το STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και τη χρησιμοποιεί ως σημείο πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας, της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλημάτων των μαθητών. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση προωθεί τη μάθηση με ένταξη όλων των φύλων, ενθαρρύνοντας τα κορίτσια να διερευνούν επιστημονικά θέματα και καθιστώντας τις τέχνες πιο ελκυστικές για τα αγόρια.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Συνεχίστε την ανάγνωση για να ανακαλύψετε μια επιλογή έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και δείχνουν τον τρόπο διδασκαλίας STEAM με διαδραστικό και ελκυστικό τρόπο.

 

Συμμετοχή των μαθητών στα STEAM

 

Οι δημιουργοί STEAM είναι ένα συνεχιζόμενο έργο που επιδιώκει τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες STEAM μέσω διαφόρων διεπιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας. Δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες καταστάσεις της ζωής έναντι της καθαρά θεωρητικής μάθησης, ως τρόπο συμμετοχής των μαθητών στο αντικείμενο. Έχει αναπτύξει παιδαγωγικούς πόρους που χρησιμοποιούν την ιστορική κληρονομιά για να εξηγήσουν και να τοποθετήσουν σε εννοιολογικό πλαίσιο τις έννοιες των μαθηματικών και των επιστημών. Τα αποτελέσματα του έργου μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν παιδαγωγικό οδηγό, ανεπίσημη εκπαίδευση σε φυλλάδιο STEAM και διδακτικό υλικό για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν μια διαθεματική προσέγγιση.

 

Το έργο ArtIST αποσκοπεί στην ανάπτυξη διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών που συνδυάζουν τις τέχνες και την τεχνολογία, τις επαγγελματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και την επιχειρηματική και πρωτοπόρα κατάρτιση. Ειδικότερα, σχεδιάζει και εφαρμόζει ενότητες μεταπτυχιακού επιπέδου που ενσωματώνουν τις τέχνες στην εκπαίδευση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης. Με την προσθήκη αυτού του δημιουργικού στοιχείου, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας αντικειμένων STEM και βελτιώνει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας των μαθητών. Η ευέλικτη αρθρωτή δομή επιτρέπει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να συνδυάζουν τις ενότητες STEAM με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Το έργο έχει παραγάγει ένα σύνολο ολοκληρωμένου διδακτικού υλικού για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος.

 

 

 

 

Η Europeana είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ψηφιακή πρόσβαση σε υλικό ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για διάφορα θέματα και αντικείμενα. Οι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των έργων τέχνης, των βιβλίων, της μουσικής, των βίντεο και των εφημερίδων, είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στον ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της μάθησης STEM. Το ιστολόγιο Teaching with Europeana είναι επίσης ένας πολύτιμος πόρος, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάξουν σχέδια μαθημάτων και να μοιραστούν τις συμβουλές και τις απόψεις τους. Η Europeana διαθέτει ειδικό χώρο για μαθησιακά σενάρια STEAM, που περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια μαθημάτων και δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς σε αντικείμενα STEM, όπως τα μαθηματικά.

 

 

 

 

Το έργο IN2STEAM αναπτύχθηκε από το CESIE (Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών) για να εμπνεύσει παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στα κορίτσια, να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς STEM. Το έργο παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δεξιότητες για να διδάξουν ιδέες STEAM σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα κοινό θέμα σε αυτά τα έργα είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων των μαθητών. Πρόκειται για δεξιότητες που θα συμπληρώσουν τις τεχνικές τους ικανότητες και θα τους προετοιμάσουν για τον εργασιακό κόσμο του 21ου αιώνα. Το έργο δίνει προτεραιότητα σε μεθόδους διδασκαλίας με ένταξη όλων των φύλων, για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων κοριτσιών για τα αντικείμενα STEM, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται ελλιπώς στις σταδιοδρομίες σε τομείς STEM. Οι πόροι περιλαμβάνουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες και κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εισαγάγουν αποτελεσματικά τις προσεγγίσεις STEAM στις τάξεις τους.

 

 

 

Επενδύοντας στους εκπαιδευτικούς

 

Η STEAMonEdu έχει ως στόχο να αυξήσει την υιοθέτηση και τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης STEAM, επενδύοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς είτε μέσω μεικτών προγραμμάτων κατάρτισης είτε μέσω της συμμετοχής τους σε μια κοινότητα ενδιαφερομένων όπου μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές. Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνεται εγχειρίδιο κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, οδηγός πρακτικών εκπαίδευσης STEAM και πλαίσιο ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς STEAM.

 

Το STE(A)M IT είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο STEM της Ευρώπης που προωθεί καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία STEAM. Παρέχει προγράμματα κατάρτισης, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ένα δίκτυο συμβούλων σταδιοδρομίας σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να τους βοηθήσει να προωθήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς STEM. Τάσσεται υπέρ μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των κλάδων της διδασκαλίας STEM, προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα πτυχία και τις σταδιοδρομίες στους εν λόγω τομείς.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science