Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Νικητές του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε το 2021 το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας (EITA) για να τιμήσει τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
teacher and students in science class
European Commission

Αυτή η ετήσια πρωτοβουλία αναδεικνύει εξαιρετικές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Βραβεύονται έργα σε τέσσερις κατηγορίες: προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

 

Οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ είναι αρμόδιοι για την επιλογή των έργων που βραβεύονται, ενώ φέτος αναδείχθηκαν συνολικά 98 έργα και στις τέσσερις κατηγορίες. Η τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022.

 

Το κεντρικό θέμα του φετινού ΕΙΤΑ έχει τίτλο «Μαθαίνουμε μαζί, προωθώντας τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητα». Συνδέεται με την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, η οποία μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τους χώρους διαβίωσής μας με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την ένταξη και τη βιωσιμότητα. Τα έργα που θα βραβευτούν παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν ένα από αυτά τα τρία θέματα:

 

Δημιουργικότητα

 

Το έργο Everyday Creativity, με επικεφαλής το Fundatia Centrul Educational Spektrum στη Ρουμανία, χρησιμοποίησε φινλανδικά εκπαιδευτικά μοντέλα για να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στις πρακτικές διδασκαλίας στις συμμετέχουσες χώρες. Μετά από επιτόπια εκπαίδευση στη Φινλανδία, οι αίθουσες διδασκαλίας ανασχεδιάστηκαν ώστε να διαμορφωθούν φιλόξενοι και φιλικοί προς τους μαθητές χώροι μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν διεπιστημονικές προσεγγίσεις για να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και μοιράστηκαν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές. Καταρτίστηκε ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού, το οποίο περιέχει πόρους, όπως μαθησιακό υλικό και εργαλεία αυτοαξιολόγησης.

 

Στο έργο Young Talents συγκεντρώθηκαν μαθητές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνικών τμημάτων και διακόσμησης εσωτερικών χώρων από σχολεία ΕΕΚ για να δημιουργήσουν νέες πολυπολιτισμικές εταιρικές επωνυμίες. Οι μαθητές, από τη Φινλανδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, υποστηρίχθηκαν από εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες για την υλοποίηση των εργασιών τους, εφαρμόζοντας μια διατομεακή προσέγγιση. Ίδρυσαν έξι εταιρείες σε μικτές ομάδες, ανέπτυξαν τις επωνυμίες τους και διέθεσαν προς πώληση τα προϊόντα τους σε καταστήματα λιανικής και στο διαδίκτυο.

 

Ένταξη

 

Το έργο Bridge of Encounter and Understanding ήταν μια συνεργασία μεταξύ μειονεκτούντων νέων από δύο σχολεία-εταίρους στη Γερμανία και την Ισπανία. Σκοπός αυτού του έργου ήταν να συμμετάσχουν μαθητές ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες σε ένα πρακτικό έργο, τη δημιουργία ενός μνημείου που θα αντιπροσωπεύει τη δέσμευση των δύο σχολείων στη συνεργατική τους σχέση. Το έργο αυτό βελτίωσε την απασχολησιμότητα των μαθητών, ενισχύοντας παράλληλα τις τεχνικές τους δεξιότητες και τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν διασυνοριακά για να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση, συνδέοντας τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες, τις γλώσσες και την ιστορία σε ένα έργο.

 

Το έργο FARMID είχε στόχο την προώθηση και ανάπτυξη γνώσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την απασχολησιμότητα ατόμων με ελαφριά νοητική υστέρηση (MID) σε αγροκτήματα σε όλη τη Σλοβενία και στις χώρες-εταίρους: Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο και Ισπανία. Οι άνθρωποι με MID βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση, επιτυγχάνοντας χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. Το FARMID προωθεί την κοινωνική ένταξη και υπογραμμίζει την καταλληλότητα των αγροκτημάτων ως τόπων εργασίας για άτομα με MID. Το έργο αυτό βοήθησε αρκετά άτομα με MID να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αναπτύχθηκε, επίσης, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για να εφοδιάσει τους αγρότες με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για την απασχόληση ατόμων με MID.

 

Βιωσιμότητα

 

Το έργο Hob’s Adventure ήταν ένα πρόγραμμα πρακτικής επάνω στη βιοποικιλότητα, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες από την Εσθονία, τη Λετονία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία, για τη δημιουργία καινοτόμου διδακτικού υλικού για τη βιοποικιλότητα στην ψηφιακή εποχή. Βασίστηκαν στις βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή αυτών των υλικών, χρησιμοποιώντας μεθόδους πρακτικές, ενεργητικές και διερευνητικές. Το αποτέλεσμα είναι ένα εγχειρίδιο που περιέχει σχέδια μαθημάτων, έργα και δραστηριότητες για μαθητές ηλικίας 5-9 ετών. Τα εργαλεία είναι προσαρμόσιμα σε διάφορα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά πλαίσια και ενθαρρύνουν την ενεργό μάθηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 

Οι εκπαιδευτικοί στο δημοτικό σχολείο Sint-Paulus στο Βέλγιο είχαν την έμπνευση να μετατρέψουν την τσιμεντένια αυλή του σχολείου τους σε κλιματικά προσαρμόσιμο χώρο παιχνιδιού και σε εξωτερικό χώρο μάθησης μέσω του προγράμματος Erasmus+. Φύτεψαν πάνω από 40 δέντρα και 160 γηγενείς θάμνους, έβαλαν κοτόπουλα και μέλισσες και δημιούργησαν μια λεκάνη συλλογής βρόχινου νερού κάτω από την αυλή. Το έργο προωθεί την ευημερία των μαθητών και έχει συμβάλει στην καινοτομία των πρακτικών διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξωτερικό χώρο μάθησης για να εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών τους θεματικές STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Τέχνες και Μαθηματικά) και κλιματικής αλλαγής.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning