Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

STEAMing up the score

I denne artikel deler Dr Daithí Kearney sin personlige rejse som lektor i musik og fortæller hvilken indflydelse STEAM  (naturfag, teknologi, ingeniørskab, kunst og matematik) har haft på hans tilgang til undervisning.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

For næsten 10 år siden rejste jeg til Norge for at deltage i et intensivt Erasmus-program. Jeg var på mit andet år som lektor i musik i Irland, hvor jeg underviste i en blanding af performance og teori. Jeg var vant til at undervise i betydningen at præsentere materiale for studerende og derpå instruere dem i, hvordan de kunne bruge det. Mine studerende havde forudgående kompetencer på deres musikinstrumenter og al læring havde fokus på musik. For så vidt det gjaldt om at opnå resultater af læringen som de var beskrevet i læreplanen, så ‘virkede’ det.

 

I Norge skulle jeg derimod arbejde sammen med kolleger fra forskellige discipliner, forskellige institutioner og forskellige lande. Vi endte i en tværfaglig klasse, hvor min form for undervisning ikke passede ind. I dette fælles rum spillede mange af de studerende ikke på et musikinstrument, og jeg havde ikke en på forhånd fastsat fagspecifik læseplan at tage udgangspunkt i. Der var ikke nogen vedtagne regler at arbejde efter, og ind imellem var det svært for deltagerne, for hvem engelsk ikke var førstesprog, at forstå mine instruktioner på engelsk blandet godt op med min irske accent. Da de 2 uger var gået, hvor vi havde lært om olieplatforme, spøgelseshistorier og fotografi, lavede vi i fællesskab en forestilling der styrkede vores fornemmelse af hver enkelt deltagers kreative potentiale, og af den inspiration der eksisterer i verden omkring os.

 

Musikunderviser Estelle Jorgenson minder os om, at det er de studerende der skal være aktivt handlende i læringsprocessen, og at vor opgave som lærere er at hjælpe dem. Vi har også brug for assistance, og gennem samarbejde med kolleger kan vi dele vor viden om, “hvordan” såvel som om ”hvad” der skal undervises i. Ved at flytte rammerne for enkeltfagstænkning, åbner vi for friske perspektiver og tilgange, der begejstrer og udfordrer lærere og studerende, til at se ud over deres egne fag og erkende, at deres oplevede erfaringer er med til at give dem et mere fuldstændigt læringsbegreb. Dette undergraver ikke disciplinernes integritet og behovet for fagspecifik læring og forskning, men danner derimod en mere fleksibel, flydende struktur der giver plads for STEAM-power.

 

Min rejse gennem kreativ og æstetisk læring førte mig til STEAM. Som kunstner blev jeg inspireret af mit engagement i naturfag, teknologi, ingeniørskab og matematik, og gennem kreativ og æstetisk aktivitet kunne jeg udvikle en dybere forståelse og påskyndelse af begreber og ideer som jeg før var utrygge ved. Ved at synge og danse om bier eller tyngdekraft, kunne jeg begejstre børn og unge der havde en mere følelsesmæssig og kropslig forbindelse til deres oplevelsesverden. Min undervisningspraksis udviklede sig voldsomt, hvorved den undersøgelsesbaserede tilgang til emner kunne indlejres i min ‘mere konventionelle’ undervisning. Jeg lærte mere om de interesser og færdigheder mine studerende besad, også de som lå udenfor musikken.

 

Som kunstneres kan vi ind imellem blive betragtet som en luksus af vore STEM-kolleger, der nyder vore præstationer uden at forsøge at forstå dem eller anerkende det naturfaglige, teknologiske, ingeniørvidenskabelige og matematiske i vort arbejde. Som kunstnere søger vi ikke alene at udvikle vor forståelse af STEM, men vi viser også, hvordan vi kan informere og inspirere vore kolleger indenfor disse områder. Sammen kan vi udforske de mirakler der findes overalt i den verden der omgiver os. Lærere der giver rum for STEAM-fagene og tør fravige læreplaner formår ofte at fremkalde kreative præstationer der når langt ud over grænserne for de resultater som læreplanerne foreskriver.

 

 

Musiketnolog, geograf og performer Dr Daithí Kearney er lektor i musik, teater og turisme og meddirektør på Creative Arts Research Centre på Dundalk Institute of Technology. Han har været involveret i tre Erasmus Intensive Programmer: IP CREAL (2012-2015), SPACE (2016-2019) og NEXT STEP (2019-2022) der har beskæftiget sig med STEAM-filosofi på undervisningsområdet.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences