Skip to main content
European School Education Platform

Vejledninger

Praksiske ideer og vejledninger for lærere og skoler

Young pupils sitting in a group

Fremme af social emotionel læring i klasseværelset

Social emotionel læring (SEL) er en pædagogisk tilgang, der har til formål at fremme elevernes sociale og følelsesmæssige kompetencer, så de kan få faglig, social og professionel succes.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Sådan inddrager du A’et i STEAM

STEAM (science (naturvidenskab), technology (teknologi), engineering (ingeniørvirksomhed), arts (kunst) og mathematics (matematik)) er en innovativ tilgang til læring, der fremmer kreativitet og øger elevernes engagement ved at inddrage kunst i de naturfaglige fag. Denne artikel giver undervisere idéer og ressourcer til at indføre STEAM i klasseværelset.
Arts

Hvordan kan skoleundervisning fremme unges samfundsdeltagelse?

Skoleundervisning spiller en fundamental rolle i at øge unges samfundsdeltagelse og hjælpe eleverne til at tro på, at de kan påvirke den verden, de lever i. I denne vejledning gennemgår vi nogle nyttige ressourcer om, hvordan man kan fremme aktivt medborgerskab i klasseværelset.

En helskoletilgang til uddannelse i bæredygtighed: sådan kommer du i gang

EU’s ambitiøse mål om, at Europa skal være det første klimaneutrale kontinent inden 2050, kræver handling fra uddannelsessektoren. En helskoletilgang til bæredygtighed er helt centralt for effektiv uddannelse i bæredygtighed. Denne artikel undersøger nyttige ressourcer og praktiske idéer til, hvordan man kan tage en helskoletilgang til bæredygtighed.

Erfaringer om historieundervisning fra tidligere krige i Europa

I perioder med konflikter, som f.eks. krigen i Ukraine, tages spørgsmålet om historiske fortællinger op til fornyet granskning. Denne vejledning undersøger, hvordan historielærere kan håndtere stridigheder og forskelle, så faget bliver meningsfuldt for alle elever.
Cultural heritage
Cultural diversity

Implementering af ”Bring Your Own Device” (BYOD) eller på dansk ”Tag dit eget IT-udstyr med” i din undervisning

Efterhånden som teknologi bliver mere og mere udbredt i skolen, giver ideen om ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) helt ny mening og nye muligheder for lærere og elever i undervisningen. At finde omkostningseffektive måder til anvendelse ny teknologi ved motivering af eleverne i undervisningen er en løbende udfordring. Denne vejledning fremhæver nogle ressourcer og praktiske tips til din skolens start på rejsen med BYOD.
Digital tools

Hvordan opretter jeg en EU login konto

I 2022 vil Europa-Kommissionens School Education Gateway og eTwinning platformene blive lagt sammen i European School Education Platform, alt indhold og alle tjenester vil være at finde under et tag. European School Education Platform vil være tilgængelig via EU Login – Europa-Kommissionens bruger autentificeeringstjeneste (ECAS). Denne vejledning til lede dig igennem oprettelsen af din EU Login konto, som tillader autoriserede brugere adgang til en lang række af Kommissionens web-tjenester vej hjælp af en enkelt e-mail adresse og en adgangskode.
Announcements

Monitor for Undervisning og Videreuddannelse: sådan bruges en af de mest omfattende årlige rapporter om undervisning i Europa

Monitor for Undervisning og Videreuddannelse er EU-kommissionens årlige situationsanalyse af uddannelsesområdet i Den Europæiske Union. Monitoren aflægger rapport om EU-målsætninger som indgår i EUs langsigtede strategiramme på uddannelsesområdet. Derudover sætter Monitoren fokus på et “hovedtema”. Denne vejledning vil føre dig gennem Monitorens hovedfunktioner og vise dig, hvordan du kan bruge dem i dit arbejde.
Policy development

Forstå mediekundskab og misinformation

I en tid hvor alle, lige fra elever og studerende til lærere, er afhængige af digital teknologi i deres hverdag, ikke mindst under COVID-19 pandemien, er behovet for viden og kundskab om medierne vigtigere end nogensinde. Denne vejledning vil undersøge nogle nyttige ressourcer om mediekundskab og misinformation.
Media literacy

Hvordan forbedrer jeg det, jeg laver? Aktionsforskning som et middel til at fremme lærernes faglige udvikling

Aktionsforskning ansporer lærere til at lære mere om deres undervisningspraksis, berige deres pædagogiske repertoire og reflektere over den måde, de underviser på. Gennem aktionsforskning kan lærernes holdninger, faglige identiteter og ekspertise blive ved med at udvikle sig i tråd med overvejelser over egne behov i deres egen kontekst.
Professional development
Pedagogy