Skip to main content
European School Education Platform

Undervisningsmaterialer

Undervisningsplaner og andet materiale, der kan berige arbejdet i dine klasserne og på skolen som helhed.

RODNAE Productions

STEAM pre-school academy

Dette kit sætter fokus på STEAM-uddannelser, hvor eleverne kan undersøge og opleve verden med videnskabens briller. Gennem tværfaglige aktiviteter tilskyndes de små elever til at konstruere deres egne robotter ved at bruge genbrugsmaterialer kreativt.
Kids studying science

SAGE: løsninger til afbødning af drivhuseffekten

Global opvarmning som følge af klimaforandringer, er et fænomen der anerkendes af forskere. Uheldigvis bestrides det af nogen i medierne og på Internettet via sociale netværk og uden videnskabeligt grundlag.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Integrering af STEAM i sprogundervisningen

Dette projekt indeholder et sæt ressourcer til at anvende indholds- og sprogintegreret læring »Content and Language Integrated Learning« (CLIL) til at undervise i STEAM-fag (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab, billedkunst og matematik) på sekundærtrinnet. Det omfatter lektionsplaner, undervisningsmaterialer og retningslinjer med en lang række undervisningsstrategier og -teknikker.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

STEM-læring, udforskning af temaet ved hjælp af naturvidenskab, teknologi, ingeniørskab og matematik udgør grundlaget for dette projekt.

Default project kit image

Myth’arts: myter i kunst og litteratur

I dette projekt arbejdes der med studier af den klassiske mytologi set fra en kunstnerisk synsvinkel, hvor man kombinerer litteratur, billedkunst, historie og musik.

Default project kit image

SAMMENLIGNING AF NYHEDER OG MEDIEINDHOLD

Eleverne undersøger nyhedsoverskrifter og nyhedsindhold på forskellige områder (for eksempel hjemlige nyheder, internationale nyheder, sport, kultur osv) og i forskellige medier (aviser, tabloidaviser, lokalaviser, forskel