Skip to main content
European School Education Platform

Publikationer

Rapporter og undersøgelser af skolepolitikker på både europæisk og nationale niveauer

OECD report cover

Værdsæt vore lærere og hæv deres status – hvordan samfundet kan hjælpe til

Lærere spiller en nøglerolle i forberedelsen af elever og studerende til fremtidige opgaver. De skal klæde dem på med færdigheder og viden som kræves for at opnå succes i en stadig mere krævende global, digital og kompleks verden.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Uddannelse og LGBTIQ-diversitet

De uddannelsesmæssige udfordringer i forbindelse med at skabe et sikkert læringsmiljø for unge LGBTIQ-personer kan være mangeartede. Publikationen fremhæver bedste praksis inden for undervisning om seksuel mangfoldighed i hele EU og tager fat på de vigtigste myter og misforståelser om LGBTIQ-personer.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Styrkelse af børns grundlæggende rettigheder i en tid med kunstig intelligens

Børn og unge bruger dagligt applikationer til sociale medier, musikanbefalingsplatforme og intelligente undervisningssystemer. I den forbindelse eksperimenterer forskere i øjeblikket med sociale robotter, og hvordan de kan bruges til at forbedre undervisningen i fremtiden. Et fælles element i disse applikationer er, at de alle er baseret på teknikker inden for kunstig intelligens (AI).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Get inspired! Culture: a driver for health and well-being in the EU 

I dette hæfte har man indsamlet eksempler på god praksis fra en række EU-finansierede projekter, mere præcist: Creative Europe, Erasmus+, Horizon 2020 og Horizon Europe. De viser, hvordan kultur og kunst kan forbedre sundhed og trivsel gennem tværfaglige initiativer.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Støtte til ukrainske flygtningeelevers sociale og følelsesmæssige trivsel i værtslandene 

Den russiske invasion af Ukraine har resulteret i den største krise med tvangsfordrivelse i nyere tid, og en stor del af dem, der flygter, er børn og unge. Skolerne spiller en afgørende rolle i forbindelse med at imødekomme flygtningeelevernes behov og fremme deres sociale og følelsesmæssige udvikling og trivsel. Dette er et vigtigt element for at sikre deres inklusion i uddannelse og i samfundet som helhed. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Investering i uddannelse i et post-Covid EU

COVID-19 pandemien har resulteret i betydningsfulde muligheder for at investere i uddannelsessektoren. Denne rapport kortlægger, hvordan EUs medlemslande har tilpasset deres investeringer i uddannelse som svar på pandemien.
Funding and resources