Skip to main content
European School Education Platform

Praksis

En række inspirerende praksiseksempler fra projekter, skoler og klasser over hele Europa 

General visual - Practice video

Støtte af nytilkomne flygtningeelever

I 2022 modtog skole nr. 361 i Warszawa i Polen et meget stort antal flygtningeelever fra Ukraine. I denne video hører vi, hvordan skolen har taget imod disse elever og hjulpet dem med at lære polsk, med at samarbejde med deres nye kammerater og allervigtigst med at føle sig trygge.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Argumentation for social emotionel læring

Social emotionel læring (SEL) er en undervisningstilgang, der har til formål at udvikle elevernes sociale og følelsesmæssige intelligens gennem en integreret helskoletilgang.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Styrkelse af elevers engagement i STEAM-fagene.

STEAM er en integreret tilgang til læring der kombinerer kunst (Art) med STEM (naturfag, teknologi, ingeniørskab og matematik) og bruger det til at danne en forespørgselsbaseret, kreativ og problemløsende gang til vejledning af elever og studerende. Denne tværfaglige metode fremmer ligestilling mellem kønnene i læringsprocessen ved at tilskynde piger til at vælge naturvidenskabelige emner og ved at gøre kunst til et mere attraktivt valg for drenge.
hands together

Projekter, der fremmer flersprogethed i klasseværelset

I lyset af den aktuelle krise i Ukraine er der kommet fokus på mangfoldighed i klasseværelserne og støtte til flersproget pædagogik og undervisningspraksis. Hvordan kan undervisere håndtere et mere kulturelt mangfoldigt klasseværelse og sikre, at alle børn får en ligeværdig uddannelse? I denne artikel undersøger vi projekter fra hele Europa, der har til formål at støtte inklusion i klasseværelset af børn, der taler et andet sprog i hjemmet.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Aktionsforskningsprojekter, der gør en forskel

Aktionsforskning giver lærere mulighed for løbende at evaluere og forbedre deres praksis ved hjælp af forskning og refleksion. Nedenstående projekter viser, hvordan aktionsforskning kan gavne dit klasseværelse.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Hvad der fungerer i forbindelse med modtagelsen af flygtninge i europæiske klasseværelser

Flere og flere europæiske klasseværelser tager imod ukrainske familier og deres børn, hvilket betyder mere kulturel og uddannelsesmæssig mangfoldighed i vores skoler. Det Europæiske Værktøjssæt til Skoler tilbyder et nøje udvalgt ressourcesæt til lærere, fagfolk, administratorer, familier og politiske beslutningstagere, herunder effektiv praksis for inkluderende undervisning af flygtninge og indvandrere.
Migrant students
Cultural diversity