Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Støtte af nytilkomne flygtningeelever

I 2022 modtog skole nr. 361 i Warszawa i Polen et meget stort antal flygtningeelever fra Ukraine. I denne video hører vi, hvordan skolen har taget imod disse elever og hjulpet dem med at lære polsk, med at samarbejde med deres nye kammerater og allervigtigst med at føle sig trygge.
General visual - Practice video

 

Skole nr. 361 i Warszawa, en af de nyeste skoler i Warszawa. I de sidste seks måneder har skolen nok modtaget det største antal ukrainske flygtninge fra forskellige egne af det krigshærgede land. Før ferien tog vi imod mere end 200 elever, der var flygtet fra områder med krig. I disse første måneder var vores idé at anbringe dem et trygt sted, at give dem et trygt sted at være, ikke for at lære noget, men bare for at overleve. Efter ferien havde situationen ændret sig drastisk, det viste sig, at 80% af eleverne havde besluttet at blive her i Polen i flere måneder, måske flere år. Nu er vores opgave en helt anden. Den er ikke kun tryghed, men integration i det polske uddannelsessystem.

 

Vi kom med forskellige idéer til at give dem en ordentlig læringsproces. En af idéerne er at have forberedelsesklasser, klasser, der giver dem et godt kendskab til polsk, hvilket er grundlaget for at være i vores uddannelsessystem. Selvom rollen som kulturassistent i starten er uvurderlig, kommer der et tidspunkt i arbejdet med klassen, hvor man siger, ”nok” og fjerner kulturassistenten lidt fra det direkte arbejde med klassen og giver dem andre opgaver, så børnene begynder at bruge polsk naturligt. Vi ønsker slet ikke at afskære dem fra deres kultur, tradition og historie. Det er absolut ikke vores hensigt. Børn, der anbringes i almindelige klasser, for dem har vi også nogle af, er klart bedre til at lære polsk, da de fleste af dem var i forberedelsesklassen sidste år. Sidst på året anbefalede en gruppe lærere, at disse børn blev anbragt i almindelige klasser, fordi deres polske sprogfærdigheder allerede var gode nok, og i vores øjne er de faldet rigtig godt til i disse klasser, de klarer sig godt der.

 

En anden idé er at anbringe enkelte personer i polske klasser. Men med disse mængder, og vi taler om snesevis af elever, er det ikke muligt. Det er derfor, vi har introduceret en helt ny idé med multikulturelle klasser. Det er klasser, der består af 30 op til 50% ukrainere, og idéen har vist sig at være revolutionerende. Det viste sig, at eleverne i disse klasser kan kommunikere på polsk, engelsk og ukrainsk, og de kan ikke alene integreres i det polske uddannelsessystem, de kan også tilføre det polske system noget nyt. Så vi integrerer ikke kun dem i systemet, vi integreres også, vi integrerer os sammen med dem. Vi er faktisk ved at skabe et nyt uddannelsessystem, et fælles polsk-ukrainsk uddannelsessystem.

 

Udover de typiske uddannelsesaktiviteter, som disse børn deltager i, er det i vores øjne utroligt vigtigt, at de, der har brug for ekstra hjælp, får den rette støtte i form af ekstracurriculære aktiviteter. Dette kan være ekstraundervisning i polsk, da alle elever, der har oplevet migration, ifølge loven har ret til en sådan undervisning, dvs. to timers polsk ekstraundervisning om ugen. Det er også et andet aspekt ved at hjælpe børn fra Ukraine med at etablere relationer til polske børn, så de føler sig trygge her. Så de begynder at se skolen som, lad os sige, deres andet hjem. Måske er det for store ord, men vi håber, de føler sig trygge her og finder ro i at vide, at de kan regne med hjælp fra alle sider.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning