Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Styrkelse af elevers engagement i STEAM-fagene.

STEAM er en integreret tilgang til læring der kombinerer kunst (Art) med STEM (naturfag, teknologi, ingeniørskab og matematik) og bruger det til at danne en forespørgselsbaseret, kreativ og problemløsende gang til vejledning af elever og studerende. Denne tværfaglige metode fremmer ligestilling mellem kønnene i læringsprocessen ved at tilskynde piger til at vælge naturvidenskabelige emner og ved at gøre kunst til et mere attraktivt valg for drenge.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Herunder kan du læse om et udvalg af EU-finansierede projekter der viser, hvordan der kan undervises i STEAM-fag på en interaktiv og engagerende måde.

 

Engager elever og studerende i STEAM

 

Steam Builders er et fortløbende projekt der har til formål at engagere elever og studerende i STEAM-aktiviteter ved hjælp af en række tværfaglige undervisningsmetoder. Det prioriterer konkrete livssituationer frem for rent teoribaseret læring som en vej til motivation af eleverne til at arbejde med emnet. Projektet har udviklet pædagogiske materialer der bruger kulturarv til at forklare og kontekstualisere matematiske og naturvidenskabelige begreber. Projektets resultater omfatter indtil videre en pædagogisk guide, en pjece om uformel STEAM-uddannelse og undervisningsmateriale til hjælp for lærere, der ønsker at anlægge en tværfaglig tilgang til deres undervisning.

 

ArtIST-projektet sigter mod at udvikle tværfaglige programmer der kombinerer kunst og teknologi, hårde og bløde færdigheder og erhvervs- og arbejdserfaring. Mere specifikt designer og implementerer projektet moduler der integrerer kunst i undervisningen i innovation, entreprenørskab og naturfag. Ved at tilføje dette kreative element, fremmer det en modernisering af STEM-fagene og styrker elevernes færdigheder i problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Den fleksible modulstruktur giver både lærere og elever mulighed for at blande og afpasse STEAM-moduler, så de passer til deres behov og interesser. Projektet har produceret et sæt udførlige undervisningsmaterialer til brug ved implementering af dette program.

 

 

 

 

Europeana er en online-platform, der giver digital adgang til materialer om europæisk kulturarv indenfor en række temaer og emner. Ressourcerne omfatter kunstværker, bøger, musik, videoer og aviser, er frit tilgængelige på hjemmesiden og kan benyttes til at berige STEM-læring. Teaching with Europeana-bloggen udgør også en værdifuld ressource, hvor lærere kan udveksle lektionsplaner, tips og holdninger. Europeana har et særligt rum til STEAM-læring scenarier, der indeholder detaljerede undervisningsplaner og aktiviteter om, hvordan man integrerer digital kulturarv i STEM-fag som matematik.

 

 

 

 

IN2STEAM projektet blev udviklet af CESIE (Centre of European Studies and Initiatives) som inspiration til børn i indskolingen, med fokus på piger, der ønsker at følge deres interesser på STEM-området. Projektet klæder lærere på med de nødvendige færdigheder til at undervise i STEAM-begreber i indskolingen. Et fælles tema i disse projekter er udvikling af elevernes kreativitet, kritiske tænkning og færdigheder i problemløsning. Disse færdigheder vil supplere deres tekniske kunnen og forberede den på en gang at indgå i det 21. århundredes arbejdsmarked. Projektet anvender metoder der fremmer ligestilling mellem kønnene for dermed at styrke pigers interesse i STEM-fag, da kvinder fortsat er underrepræsenterede inden for fag på STEM-området. Ressourcerne omfatter online træningsmoduler og vejledning for lærere til brug ved effektiv præsentation af STEAM-motoder i deres undervisning.

 

 

 

Investering i undervisere

 

STEAMonEdu sigter mod at fremme indførelsen og virkningen af STEAM-uddannelser ved at investere i efteruddannelse af undervisere. Det støtter lærere enten gennem blandet lærings-programmer eller deres deltagelse i et fællesskab af interessenter, hvor der kan foregå en deling af erfaringer og bedste praksisoplevelser. Blandt projektets resultater findes en træningshåndbog for lærere, en vejledning i STEAM-uddannelser i praksis og en kompetenceramme for STEAM-undervisere.

 

STE(A)M IT er Europas første integrerede STEM-ramme til fremme af innovative og tværfaglige tilgange til STEAM-undervisning. Den giver adgang til træningsmaterialer, værktøjer og vejledninger til grundskolelærere, foruden et netværk af erhvervsvejledere på EU-niveau til at hjælpe dem med at promovere jobs på STEM-området. Den er fortaler for en tværfaglig tilgang til undervisning i STEM-discipliner, med henblik på at støtte elever og studerendes interesse i uddannelser og jobs på disse områder.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science