Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Vinderne af den europæiske pris for innovativ undervisning 2022

Den europæiske pris for innovativ undervisning (EITA) blev lanceret af Europa-Kommissionen i 2021 for at fejre læreres og skolers præstationer.
teacher and students in science class
European Commission

Det årlige initiativ sætter fokus på fremragende undervisnings- og læringspraksis inden for Erasmus+-programmet. Projekter tildeles prisen i fire kategorier: førskoleundervisning og børnepasning, grundskoleundervisning, gymnasial undervisning og erhvervsuddannelse.

 

De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for udvælgelsen af de vindende projekter, og i alt 98 projekter på tværs af alle fire kategorier blev anerkendt i år. Den europæiske overrækkelsesceremoni afholdes den 25. oktober 2022.

 

Temaet for dette års EITA er »Læring sammen, fremme af kreativitet og bæredygtighed«. Det er knyttet til Kommissionens nye europæiske Bauhaus-initiativ, som opfordrer os til at nytænke vores boligarealer med kreativitet, inklusion og bæredygtighed for øje. De vinderprojekter, der præsenteres nedenfor, omhandler alle et af disse tre emner.

 

Kreativitet

 

Projektet Everyday Creativity, der blev ledet af Fundatia Centrul Educational Spektrum i Rumænien, brugte finske uddannelsesmodeller til at fremme kreativitet og innovation i undervisningspraksis i de deltagende lande. Efter et on-site kursus i Finland blev klasseværelserne indrettet på en ny måde for at skabe indbydende og brugervenlige læringsrum. Lærerne brugte tværfaglige tilgange til at inspirere til kreativitet og delte eksempler på bedste praksis med hinanden. Der blev udarbejdet en lærerhåndbog med ressourcer som f.eks. læringsmaterialer og værktøjer til selvevaluering.

 

Projektet Young Talents bragte handels- og håndværkerelever samt elever i indretning og design fra erhvervsuddannelserne sammen for at skabe nye multikulturelle brands. Elever fra Finland, Spanien og Nederlandene blev støttet af lærere og iværksættere til at gennemføre deres projekter ved hjælp af en tværsektoriel tilgang. De etablerede seks firmaer i blandede grupper, udviklede deres brands og solgte deres produkter både i butikker og online.

 

Inklusion

 

Projektet Bridge of Encounter and Understanding var et samarbejde mellem dårligt stillede unge fra to partnerskoler i Tyskland og Spanien. Formålet med dette projekt var at inddrage elever med indlæringsvanskeligheder fra erhvervsuddannelser i et praktisk projekt, hvor de skulle bygge et monument, der repræsenterer de to skolers engagement i partnerskabet. Dette projekt forbedrede de studerendes beskæftigelsesegnethed og forbedrede samtidig også deres tekniske færdigheder og interkulturelle kompetencer. Lærerne arbejdede sammen på tværs af grænserne og anvendte en integreret tværfaglig tilgang, der forbandt matematik, naturvidenskab, samfundsvidenskab, kunst, sprog og historie i ét projekt.

 

FARMID-projektet havde til formål at fremme og udvikle viden og retningslinjer om beskæftigelse af personer med mildt intellektuelt handicap (MID) på landbrugsbedrifter i Slovenien og  i partnerlandene Østrig, Italien, Belgien og Spanien. Personer med et mildt intellektuelt handicap er ofte dårligt stillet og har et lavere uddannelsesniveau, hvilket kan have en negativ indvirkning på deres beskæftigelsesmuligheder. FARMID fremmer social inklusion og sætter fokus på landbrugets egnethed som arbejdsplads for personer med et mildt intellektuelt handicap. Dette projekt har hjulpet flere personer med et mildt intellektuelt handicap til at finde beskæftigelse i landbrugsrelaterede job. I forbindelse med projektet er der også udviklet et uddannelsesprogram, der skal udstyre landmænd med de færdigheder, de kompetencer og den viden, der er nødvendig for at ansætte personer med et mildt intellektuelt handicap.

 

Bæredygtighed

 

Hob’s Adventure-projektet var et praktisk projekt om biodiversitet, der bragte lærere og eksperter i Estland, Letland, Island og Slovenien sammen for at skabe innovative undervisningsmaterialer om biodiversitet i den digitale tidsalder. De har trukket på bedste praksis for at producere disse materialer ved hjælp af praktiske, aktive og undersøgelsesbaserede metoder. Resultatet er en håndbog med lektionsplaner, projekter og aktiviteter for elever i alderen 5-9 år. Værktøjerne kan tilpasses til forskellige miljømæssige og uddannelsesmæssige sammenhænge og tilskynder til aktiv indendørs og udendørs læring.

 

Lærerne på Sint-Paulus grundskole i Belgien blev inspireret til at omdanne deres betonlegeplads til en klimatilpasset legeplads og et udendørs læringsrum gennem Erasmus+-programmet. Der blev plantet mere end 40 træer og 160 hjemmehørende buske, der blev udsat høns og bier, og der blev installeret et bassin til opsamling af regnvand under legepladsen. Projektet fremmer elevernes trivsel og har været med til at forny undervisningspraksis, da lærerne kan bruge det udendørs læringsrum til at integrere STEAM-emner (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab, kunst og matematik) og emner om klimaændringer i deres læseplaner.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning