Skip to main content
European School Education Platform
News item

De Europæiske eTwinning-priser 2022 – overrækkelsesceremoni.

Efter åbningen og hovedtalerne på førstedagen af den årlige eTwinning-konference, var tiden endelig kommet til at fejre det arbejde, som var blevet udført af eTwinning-fællesskabets rygrad: lærerne og eleverne.
eTwinning Prizes 2022

Vært ved prisoverrækkelserne, der fejrede vinderne og 2.-pladserne i eTwinning-prisernes 6 kategorier, var Irene Pateraki. Cecile Le Clerq, eTwinning-ekspert, Micheal Teutsch, kontorchef hos DG EAC og Florence Mondin, kontorchef hos DG EACEA var også til stede for at overrække priserne til vinderne og lykønske dem med velgennemført arbejde. Alle værterne understregede, hvor imponerede de var over, hvordan vinderne havde formået at sætte eleverne i centrum af læringsprocessen.

 

De bemærkede også, hvordan lærerne havde indarbejdet helt aktuelle emner, som klimaforandringerne og misinformation i deres projektaktiviteter. Ved overrækkelsen prisen til 2.-pladsen i alderskategorien 12 – 15 år, udtalte Mondin, ‘Vi har hørt om gensidig respekt og forståelse og om teamwork, og det er præcis det der er hensigten med et eTwinning-projekt.’ 

 

Alderskategori 0–6 år:

Vinder – STEAM Preschool Academy: vinderprojektet havde deltagelse af lærere og elever fra Estland, Grækenland, Slovakiet, Spanien og Tyrkiet. ‘I vort projekt lærte eleverne, hvordan de kan skrive eventyr sammen med andre børn. Vi skrev fortællingerne sammen og derefter programmerede vi robotterne’, forklarede lærer Jelena Rattik fra Estland. Eleverne udtalte også, at de var glade for at arbejde sammen med elever fra andre lande. En elev fra Estland fortalte, at han havde fået mange gode venner. 

 


2. plads – Engineers of the Ecosystem: i et samarbejde mellem lærere og elever fra Polen, Tyrkiet og Spanien havde Engineers of the Ecosystem til formål at styrke elevernes opmærksomhed på ‘udvikling i harmoni med naturen’. Projektaktiviteterne omfattede gendesign af dyrs boliger og skabelse af elevernes egne økologiske huse. Ayfer Ekiz, lærer fra Tyrkiet, siger at projektet satte eleverne i stand til at ‘arbejde sammen mod et fælles mål og gav dem kendskab til forskellige lande.’

 


Alderskategori 12-15 år: 
Vinder – The “DISCONNECT”:vinderprojektet havde deltagelse af lærere og elever fra Georgien, Spanien, Tyskland og Italien. Eleverne læste og analyserede The Disconnect af Keren David. Eleverne udvekslede beskeder i forums og drøftede på den måde begivenhederne i hvert kapitel. Eleverne fortalte, at noget af det vigtigste de lærte var at “være åben og se tingende fra den anden side”. 

 


2. plads – On The Edge: dette projekt havde deltagelse af lærere og elever fra Finland, Grækenland, Portugal og Rumænien og sigtede mod at skabe kontakt til den virkelige verden. I projektet arbejdede eleverne i internationale teams, hvor de arbejdede og eksperimenterede og lyttede til foredrag fra eksperter. En elev fortalte, at forskellen mellem en normal klasse og en eTwinning-klasse er ‘samarbejdet mellem elever og læreren.’ 

 


Alderskategori 16-19:
Vinder - eTw T-R-A-I-N:elever fra Østrig, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Italien, Polen og Spanien deltog i en rejse med eTw-Train gennem Europa. Opdelt i internationale grupper på 10, arbejdede hver gruppe med forskellige emner. Ud over at spille spil, deltog eleverne også i udfordringer, som for eksempel konstruktion af en fake-news detektor. ‘Det var i høj grad et samarbejdsprojekt, fordi vi skulle udveksle holdninger med andre elever’, fortæller Ainara, elev fra Spanien. 

 


2. plads – A Speech Which can Reach: projektet havde deltagelse af elever fra Kroatien, Italien, Slovakiet og Tyrkiet og satte fokus på at forbedre elevernes færdigheder i engelsk sprog og i at diskutere. Eleverne valgte diskussionsemner og forberedte sig på dem sammen. De undersøgte og faktatjekkede deres kilder. Eleverne fortalte, at de ikke alene satte pris på at forstå forskellene mellem kulturerne, men også på ‘almene områder som vi har fælles, så som værdier og forestillinger om demokrati.’ 

 


IVET: 
Vinder – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): dette 2-årige Easmus+ projekt, med deltagelse af elever og lærere fra Frankrig og Slovenien, satte fokus på at forstå årsager og konsekvenser af drivhuseffekten. De undersøgte for eksempel fakta om forandringer i vejret i deres lande. Derefter arbejdede de i grupper om at finde forskellige potentielle løsninger på problemerne omkring global opvarmning. Projektets højdepunkt var, da eleverne byggede deres eget drivhus. 
 

 

Tillykke til alle prisvinderne. Med disse projekter ses det tydeligt, hvordan eTwinning forbereder eleverne på de udfordringer de vil stå overfor i fremtiden.


‘Du skal altid huske på, at det allervigtigste, mest værdifulde du kan give dine elever gennem arbejdet med etwinning er den fanstatiske mulighed de får når de møder hinanden, deler europæiske værdier og samarbejder og skaber resultater sammen med deres jævnaldrende’, udtalte Irene Pateraki, pædagogisk leder. 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects