Skip to main content
European School Education Platform

Erasmus-akkreditering - kvalitetsmærket

Erasmus-akkreditering - kvalitetsmærket

Som del af Erasmus akkrediteringsordningen i programmets Nøgleaktion 1, tildeles de bedst præsterende akkrediterede organisationer indenfor områderne voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og -træning og skoleuddannelse, excellence labels for gennemførelse af mobilitetsprojekter af høj standard.  

 

Som del af de årlige Erasmus+ opfordringer til at indsende forslag, akkrediteres excellent labels til organisationer der har opnået et gennemsnit på mindst 85 point i evalueringen af deres seneste to gennemførte mobilitetsprojekter. Tildelte excellence labels er gyldige i mindst 3 år.

 

For yderligere oplysninger om Erasmus akkrediteringsordningen, gå til Erasmus+ Programguide. 
 


Updated on 07.10.22