Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Skoler kan tildeles eTwinning Skolemærket fordi de fremstår som strålende eksempler på, hvordan hele skoler kan drage fordel af eTwinning. Disse skoler arbejder aktivt for implementering og deling af eTwinnings værdier og pædagogik, benyttes som reference for deres lokalsamfund og fremstår som model for andre skoler.

Hvad er eTwinning Skolemærket?

 

eTwinning Skoler integrerer Twinnings værdier i skolernes politikker, praksis og professionelle udvikling med støtte fra skolens ledelse.

 

Med eTwinning Skolemærket anerkender og værdsætter eTwinning det engagement og den dedikerede indsats som er udvist, ikke kun af de individuelle eTwinnere, men af hele skolen, der hvor teams af lærere og skoleledere arbejder sammen.

 

Skoler som tildeles dette mærke er parate og villige til at kaste sig ud i en udviklingsrejse med aktiviteter, som kan vurderes objektivt.

 

Redegørelsen fra eTwinning-skoler angiver retningslinjer for alle eTwinning-skoler. Redegørelsen fremhæver elementer som:

 

 • delt ledelse
 • samarbejde og teamwork
 • elevmedindflydelse
 • Inklusion og innovation
 • præsenterer sig som model for andre skoler.

Hvilke fordele omfatter det?

 

eTwinning-skoler:

 

 • er officielt anerkendt på europæisk niveau som rollemodeller for eTwinnng og danner sammen et netværk af førende skoler til inspiration for aktionens videre udvikling. Alle eTwinning-skoler modtager eTwinnings School Kits herunder en plakette og et flag.
 • har høj synlighed på europæisk plan og er indstillede på at præsentere deres eTwinning Skolemærke i reklame- og informationsmaterialer.
 • prioriterer deltagelse i dedikerede programmer vedrørende professionel udvikling
 • deler, som del af den særlig eTwinning-gruppe, god praksis, samarbejde samt deltager i særlige online-events.

 

Hvordan kan skoler modtage eTwinnings Skolecertifikat?

 

Processen for at opnå eTwinning Skolemærket forløber over to faser.

 

Trin 1

 

eTwinning forhåndsudvælger alle skoler der:

 

 • har været registreret hos eTwinning i mere end to år
 • har mindst tre lærere som har deltaget i eTwinning-projekter, professional udvikling eller andre eTwinning-aktiviteter i mindst to år
 • har deltaget i mindst et europæiske eTwinning-projekt, der er blevet tildelt et Nationalt Kvalitetsmærke inden for de to seneste år får ansøgningsdatoen.

 

 

Hvis en skole opfylder disse krav, vil alle registrerede eTwinnere på skolen, gennem European School Education Platform, modtage en invitation via e-mail til at udfylde et ansøgningsskema.

 

Trin 2

 

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema med henblik på at beskrive, hvordan deres skole designer, implementerer og planlægger aktiviteter der relaterer til Redegørelsen fra eTwinning-skoler: dertil kræves desuden dokumentation herfor.

 

NSO evaluerer hver enkelt ansøgning gennem analyse af både beskrivelsen og den medsendte dokumentation og vurderer på dette grundlag skolernes aktiviteter og potentiale.

 

Hvis ansøgningen afvises af NSO, kan den genindsendes – med en bedre beskrivelse og dokumentation – indtil deadline. Applicants will be allowed to edit the application, add the missing

 

De nøjagtige tidsrammer for indsendelse og evaluering offentliggøres på platformen nogle uger før ansøgningsproceduren lanceres.

 

Hvordan ansøges der

 

 • Skolens leder og kolleger der er engagerede i eTwinning bør inddrages i udformningen af ansøgningen.
 • Ansøgerne skal besvare alle spørgsmål i ansøgningsskemaet og medsende dokumentation, hvor det forlanges.
 • Et indledende spørgsmål drejer sig om skolens e-sikkerhedspolitik, hvor ansøgere anmodes om at vedlægge dokumentation.
 • De øvrige spørgsmål omhandler en række udsagn vedrørende hvert enkelt element i Redegørelsen fra eTwinning-skoler. Ansøgere skal beskrive, hvordan deres skoler implementerer disse og vedlægge dokumentation herfor.
 • For hvert udsagn fra redegørelsen vil ansøgere desuden blive bedt om at beskrive, hvad skolen planlægger af gøre gennem de næste to år, ved det event hvor eTwinning Skolemærket bliver tildelt.
 • Ansøgningen skal indsendes med påtegning og underskrift af skolens leder.
 • Ansøgningen skal indsendes eller genindsendes før deadline.
 • Indsendte ansøgninger gennemgås af den Nationale Supportorganisation. I tilfælde af afslag kan ansøgere genindsende deres ansøgning tilføjet yderligere oplysninger indtil deadline.

 

Tips:

 

 • Hver skole bør beslutte, hvem der indsender ansøgningen via eTwinning Live. Der vil kun blive accepteret en enkelt ansøgning fra hver skole.
 • Skemaet skal ikke nødvendigvis udformes i én arbejdsgang og kan gemmes som udkast. Klik først på indsend-knappen når du har færdiggjort ansøgningsskemaet.

 

Listen over skoler som har fået tildelt eTwinning Skolemærket vil blive offentliggjort ved starten af hver år.