Skip to main content
European School Education Platform

Den Europæiske pris for innovativ undervisning

Den Europæiske pris for innovativ undervisning

Den Europæiske pris for innovativ undervisning markerer innovativ undervisning og læringspraksis, udviklet som del af europæiske samarbejdsprojekter indenfor grundskole- og ungdomsuddannelser og området for begyndende erhvervsuddannelser (VET). Initiativet bygger på Erasmus+ programmet. 


Hvert år uddeles op til 4 priser per Erasmus+ programland, en i hver af følgende kategorier:

 

  • førskoleundervisning og pasningsordninger
  • grundskoleuddannelse 
  • ungdomsuddannelser
  • erhvervsuddannelse og træning - (VET) skoler. 

 

Et overordnet tematisk fokus, der passer til alle aldersgrupper og på linje med prioriteter indenfor det det europæiske uddannelsesområde, bliver defineret årligt. I 2022 er årets tema forbundet med EU-kommissionens initiativ: Det Nye Europæiske Bauhaus (NEB): ‘Lær i fællesskab til fremme af kreativitet og bæredygtighed’. Det indeholder følgende elementer: 

 

  • ‘Kreativitet’ – tæt forbundet til NEB prioriteten ‘smuk’, et vigtigt tema på uddannelsesområdet. Det vil i denne sammenhæng sige betydningen af rum og arkitektur for læring. 
  • ‘Bæredygtighed’ – en generel prioritet for EU-kommissionen og et nøgleelement i NEB
  • ‘læring i fællesskab’ – et deltagerorienteret og inkluderende element, en generel prioritet for EU kommissionen og et element i NEB.
 
Erasmus+ National Agenturer er ansvarlige for udvælgelsen af vinderprojekterne gennem en direkte udvælgelse af favoritter, af potentielle favoritter eller ved at gennemføre en åben spørgeundersøgelse. For flere præcise oplysninger om udvælgelsesprocessen i dit land, forespørg hos dit nationale agentur.
Updated on 08.11.22