Skip to main content
European School Education Platform

Výukové materiály

Plány hodin a další podklady, které zpestří výuku ve vaší třídě i škole

People speaking

PALM: Podpora autentického osvojování jazyka v mnohojazyčných kontextech

Projekt PALM vyzval mladé mluvčí ve věku 6–14 let, aby v rámci výuky a volného času vytvářeli autentický obsah (písemný, zvukový a video) v osmi jazycích. Cílem bylo vytvořit zajímavý materiál pro čtení a poslech pro studenty stejného věku, kteří se chtějí tyto jazyky učit.
Language learning
Professional development
project

Projekt eTwinning pro studenty učitelství: Citizens International Are One – CIAO23

CIAO23 je eTwinningový projekt pro studenty učitelství, kteří v současné době studují na instituci počátečního vzdělávání učitelů. Projekt umožňuje studentům učitelství rozvíjet různorodé chápání toho, jak lidé na jiných místech vnímají život, vzdělávání, učení a relevantní globální problémy.
Initial Teacher Education
Language learning
Lamp and Morse code

Projekt •• --- -: vysílání morseovkou prostřednictvím naprogramované lampy

V různých průmyslových odvětvích roste závislost na technologiích a pokračuje digitalizace, a dovednosti v oblasti programování tak na trhu práce představují stále větší výhodu. Cílem tohoto projektu financovaného z programu Erasmus+ bylo podpořit výměnu osvědčených postupů a zlepšit způsob výuky programování ve veřejném školství.
Digital tools
The disconnect

eTwinningový projekt: The Disconnect [Odpojení]

Oceněný eTwinningový projekt pro žáky ve věku 12–15 let. Projekt vede žáky k větší samostatnosti, kritičnosti a zodpovědnosti při využívání technologie a sociálních sítí.
etw train

eTwinningový projekt: eTw-T-R-A-I-N [eTw-V-L-A-K]

Oceněný eTwinningový projekt pro žáky ve věku 16–19 let. Projekt vysílá žáky na virtuální cestu vlakem po Evropě, na níž si rozvíjí kompetence v oblasti komunikace, IKT a občanství.
Media literacy