Skip to main content
European School Education Platform

Výukové materiály

Plány hodin a další podklady, které zpestří výuku ve vaší třídě i škole

RODNAE Productions

STEAM pre-school academy

Balíček STEAM Preschool Academy [Předškolní akademie STEAM] se zaměřuje na vzdělávání v oblasti STEAM (tedy přírodních věd, technologie, inženýrství, umění a matematiky), v jehož rámci mohou žáci prozkoumávat a poznávat svět vědeckým způsobem. Díky interdisciplinárním aktivitám mají malé děti možnost tvořit vlastní roboty a zároveň ve výtvarných činnostech opětovně používat již jednou použité materiály.
Kids studying science

SAGE: Solutions Against the Greenhouse Effect

Globální oteplování v důsledku změny klimatu je fenomén, jehož existenci vědci přijímají. V médiích, na internetu a sociálních sítích se ale bohužel ozývají pochybovačné hlasy, a to aniž by to bylo vědecky jakkoliv podloženo. Mezi mladými lidmi je nutné zvyšovat povědomí o tomto problému.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: začlenění předmětů STEAM do výuky jazyka

V rámci tohoto projektu vznikla řada zdrojů týkajících se využití integrované výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL) při výuce předmětů z oblasti STEAM (přírodních věd, technologie, inženýrství, umění a matematiky) na školách poskytujících sekundární vzdělávání. Patří k nim plány hodin, výukové materiály a pokyny zabývající se řadou různých výukových strategií a technik.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

Projekt S.T.E.A.M-tastic [STEAM-tastický] se zaměřuje na učení v oblasti STEAM, tedy probírání různých témat optikou přírodních věd (Science), technologie (Technology), inženýrství (Engineering), umění / estetické výchovy

Default project kit image

Myth’arts: myths in art and literature

Předmětem projektu Myth’arts: myths in art and literature [Mytartium: mýty v umění a literatuře] je analýza antické mytologie z hlediska umění, přičemž se kombinuje literatura, malířství, historie a hudba.

Default project kit image

Comparing news and media contents

V projektu Comparing news and media contents [Srovnávání zpráv a obsahu médií] žáci zkoumají mediální titulky a obsah zpráv v různých rubrikách (např.