Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Průzkum ke školním programům mentoringu

Mentoring obvykle označuje proces, kdy zkušená osoba, tedy mentor, pomáhá jiné osobě, svěřenci mentora, s rozvojem konkrétních dovedností a znalostí, které posílí její profesní a osobní růst. Na úrovni škol lze využít mentoring pro žáky, obvykle zaměřený na jejich vzdělávací výsledky a sociálně-emocionální podporu, a pro učitele, například v rámci programů počátečního vzdělávání nebo dalšího profesního rozvoje.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Význam mentoringu v rámci školního vzdělávání je uznáván v politikách a postupech na úrovni EU. Například nedávné doporučení Rady o cestách ke školnímu úspěchu vyjadřuje názor, že programy mentoringu, včetně vzájemného mentoringu, mohou přispět k lepším vzdělávacím výsledkům a lepší sociálně-emocionální podpoře, a to zejména u socioekonomicky znevýhodněných žáků nebo žáků se slabými výsledky.

V doprovodném pracovním dokumentu útvarů Komise se navíc uvádí, že trvalý, strukturovaný mentoring se stanoveným časem a příležitostmi k vytváření modelů, procvičování, hodnocení, podpoře a zpětné vazbě ze strany školních odborníků je důležitým faktorem podpory studentů učitelství v počátečním vzdělávání učitelů a nových učitelů. Mentoring jim může pomoci lépe pochopit svou roli a uplatňovat inovativní výukové techniky, přičemž zároveň silně souvisí s osobní pohodou učitelů (radost z práce, motivace, sebeúčinnost a udržení učitelů).

Podělte se do 19. února 2023 o své názory v tomto krátkém průzkumu. Výsledky budou zveřejněny na European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning