Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Jak noty zpestřit přístupem STEAM

V tomto článku popisuje dr. Daithí Kearney svou osobní dráhu vysokoškolského učitele hudby a o to, jak koncept STEAM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematika) ovlivnil jeho přístup k výuce.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Je to již téměř deset let, co jsem odcestoval do Norska na intenzivní kurz v rámci programu Erasmus. Již druhým rokem jsem tehdy v Irsku vyučoval hudbu a v Norsku jsem měl učit kurzy hraní i teorie. Byl jsem zvyklý učit tak, že jsem studentům předkládal materiál a vysvětloval jim, jak mu rozumět. Studenti, které jsem učil, již na hudební nástroje hrát uměli a veškerá výuka byla zaměřena na hudbu. Z hlediska dosažení výsledků popsaných v deskriptoru modulu to „fungovalo“.

 

V Norsku jsem ale najednou musel pracovat s kolegy z různých oborů, různých institucí a různých zemí. Ocitli jsme se v interdisciplinární třídě, do níž můj způsob výuky nezapadal. V našem společném prostoru mnoho studentů na žádný hudební nástroj nehrálo a já se nemusel držet oborově specifického sylabu. Nebyly zde noty, podle kterých by se dalo hrát, a někdy chvíli trvalo než účastníci kurzu mým pokynům, proneseným s irským přízvukem, porozuměli, protože angličtina nebyla jejich mateřštinou. Na konci čtrnáctidenního pobytu, během něhož jsme se učili o ropných plošinách, strašidelných příbězích a fotografování, jsme pak vytvořili harmonickou performanci, která v každém z účastníků posílila smysl pro tvůrčí potenciál a pro inspiraci, kterou nabízí svět kolem nás.

 

Hudební pedagožka Estelle Jorgenson nám připomíná, že studenti jsou v procesu učení aktivními činiteli a my jako učitelé jim máme pomáhat. I my ale potřebujeme pomoc a díky spolupráci s kolegy můžeme sdílet znalosti o tom, „jak“ a „co“ učit. Pozvedneme-li své myšlení nad hranice jednotlivých oborů, otevřou se nám nové perspektivy a přístupy. Jsou inkluzivní a zajímavé a vyzývají učitele i studenty, aby se vydali i mimo své předměty a lépe si uvědomili, jaký smysl má v jejich životní zkušenosti učení. Nemá tím být nijak popřena integrita oborů ani to, že je zapotřebí i oborově specifického učení a výzkumu, nýbrž upozorněno na to, že pružnější a plynulejší struktura umožňuje využít síly přístupu STEAM.

 

K tomuto přístupu jsem se dostal v rámci své cesty k tvůrčímu a estetickému učení. Jako umělec jsem se mohl inspirovat setkáváním s přírodními vědami, technikou, inženýrstvím a matematikou a prostřednictvím tvůrčí a estetické činnosti jsem dokázal lépe pochopit a ocenit koncepty a myšlenky, kterých jsem se často bál. Zpěvem a tancem o včelách nebo gravitaci se mi povedlo nadchnout mladé mozky, které si k tématům vytvořily emocionální a ztělesněný vztah. Podstatné bylo, že se přitom rozvíjelo to, jak jsem učil, a badatelský přistup jsem následně mohl přenést i do „konvenčnějších“ hodin. Dozvěděl jsem se také více o zájmech a dovednostech studentů, které přesahovaly rámec hudby.

 

Jako umělce nás někdy kolegové z oblasti STEM mohou odmítat jako jakýsi luxus. Líbí se jim naše koncerty, ale nesnaží se jim porozumět nebo v naší práci rozpoznat vědu, technologii, inženýrství a matematiku. Jako umělci se snažíme nejen rozvíjet své chápání oblasti STEM, ale ukazujeme, jak můžeme odborníky v těchto oblastech informovat a inspirovat. Společně můžeme objevovat zázraky nejen světa kolem nás. Když jako učitel dávám studentům prostor ke zkoumání oblasti STEAM, a naopak nechávám stranou partitury, charakterizuje pak hudební výkony mých svěřenců větší kreativita, díky níž pak umí nejen to, co mají podle sylabu umět, ale i něco navíc.

 

 

Etnomuzikolog, geograf a umělec Dr. Daithí Kearney přednáší hudbu, divadlo a cestovní ruch a je spoluředitelem Výzkumného centra kreativních umění na Dundalk Institute of Technology. Podílel se na třech intenzivních kurzech v rámci programu Erasmus: IP CREAL (2012–2015), SPACE (2016–2019) a NEXT STEP (2019–2022), které se věnovaly filozofii STEAM v oblasti vzdělávání.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences