Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Jak kombinované učení a partnerství škol přispívají k tomu, aby školy byly inkluzivnější

V tomto díle Education Talks s námi hovořili tři členové pracovní skupiny Evropského prostoru vzdělávání zaměřené na školy. Poslechněte si, jak podle nich může kombinované učení a partnerství s komunitami zvýšit inkluzivnost vzdělávání.
Education Talks

Kombinované učení se v posledních letech stalo velmi významnou součástí vzdělávání. I ministři školství v roce 2021 přijali doporučení Rady ke kombinovanému učení. V kombinovaném učení se učí na různých místech nebo pomocí různých digitálních a jiných nástrojů. V důsledku toho a velkého významu kombinovaného učení řešila naše pracovní skupina zaměřená na školy, jak můžeme všichni, zejména pak tvůrci politik, kombinované učení podpořit.

 

Jak vypadá kombinované učení v praxi?

 

V zásadě existují tři hlavní způsoby, jak zprostředkovat zkušenost. Ve všech třech je přitom – jinak by byl žák na zpracování těchto zkušeností sám – zapotřebí dialogu, který pomáhá dát věcem smysl. Inkluzivním se učení stává, je učební situace zorganizována a uspořádána tak, že se všichni žáci mohou aktivně účastnit na své úrovni a podníceni vlastním zájmem a dostává se jim podpory, kterou k tomu potřebují. Kombinované učení samozřejmě nabízí celou řadu příležitostí různé takovéto typy zkušeností skutečně kombinovat. V rámci učení tak vzniká pestrá mozaika zkušeností, z nichž lze čerpat.

 

Jako mohou ministerstva školství podpořit kombinované učení pro inkluzi?

 

Samotní tvůrci politik, a zejména ministerstva musí školám a učitelům umožnit, aby v rámci vzdělávacího programu věnovali kombinovanému učení dostatek času. Flexibilita vzdělávacích programů má tedy velký význam, a není vhodné toho příliš mnoho nařizovat. Učitelé naši podporu potřebují, i pokud jde o zařízení, ale také pokud jde o školení, jak všechna tato digitální zařízení a nástroje využívat. Velmi důležité je i to, aby měli k dispozici místo, kde mohou své zkušenosti sdílet.

 

Školy a učitelé mohou dělat úžasné věci a my, tvůrci politik, jim musíme umožnit získat přístup k různým evropským platformám, kde budou moci všechny tyto zkušenosti sdílet. V Chorvatsku vidíme skvělou součinnost škol a místních komunit. Naše školy například výborně spolupracují s policií. Do školy přijde policista a učí prvňáčky pravidla silničního provozu. Dokonce se dostanou na ulici, a mají tak možnost sami zakusit, jak provoz vypadá. Myslím, že školy by se vůči místním komunitám měly otevírat právě takto a že všichni společně bychom měli našim žákům umožnit získat to nejlepší možné vzdělání.

 

Jak může vedení škol podpořit kombinované učení pro inkluzi?

 

Vedení školy může kombinované učení pro inkluzi podpořit tím, že dá všem učitelům dostatečnou autonomii, v níž se dobře daří kreativitě. Učitele je třeba vnímat jako profesionály, kteří vědí, co je pro žáky nejlepší a jak lze proces učení upravit tak, aby pro ně byl smysluplnější. Samozřejmě je zapotřebí i právního rámce, který pomáhá. Například v Estonsku je národní vzdělávací program založen na kompetencích, dovednostech a výsledcích učení, což učiteli umožňuje učení skutečně kombinovat.

 

Znamená to totiž, že učitelé mají téměř naprostou autonomii v rozhodování o tom, jak bude učební proces vypadat, pokud se daří dosahovat výsledků učení. Tato autonomie jim umožňuje vytvářet sítě a partnerství, například se zaměstnavateli nebo nevládními organizacemi, a zvát jejich zástupce do tříd nebo organizovat výuku mimo vlastní školu, například v laboratořích, muzeích, parcích, lesích: prostě kdekoliv chtějí, pokud je dosaženo výsledků učení.

 

Vedení školy může také škole usnadňovat spolupráci se soukromým sektorem. V Estonsku existuje mezi školami a firmami kultura partnerství veřejného a soukromého sektoru, která je v naší společnosti hluboce zakořeněná. Celkově se ovšem domnívám, že je velmi důležité vytvořit prostředí důvěry a kulturu spolupráce, v nichž může kombinované učení skutečně probíhat.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership