Skip to main content
European School Education Platform

Research

Podpora a prezentace výzkumu na místní úrovni

Children painting with water colours

Vizuální umění na hodinách angličtiny jako cizího jazyka: akční mikrovýzkum v řeckém primárním vzdělávání

Tento článek představuje studii v oblasti akčního výzkumu, jež se zabývá tím, jak lze v řeckém primárním vzdělávání pomocí vizuálního umění zlepšit to, jak se žáci učí angličtině jakožto cizímu jazyku, jakým přístupem k výuce je možno posílit zapojení a účast žáků na hodinách tohoto předmětu a jak lze integrací vizuálního umění zlepšit výukové postupy.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Role IKT v digitální transformaci vzdělávání na školách v jižním Španělsku v podmínkách učení v době postpandemické

Cílem této studie je analyzovat vnímání digitální transformace na školách v jižním Španělsku v podmínkách postpandemickém vzdělávání. Za tímto účelem se studie zaměřuje na otázky spojené s realizací programu digitální transformace škol (#TDE). Soustředí se přitom na žáky, učitele, vedení škol, rodiny a další zúčastněné strany ve 12 školních zařízeních: od mateřských po základní a střední školy.
Digital tools
Online learning
science lesson

Průvodce osvědčenými postupy metodiky STEAM v eTwinningových projektech pro budoucí učitele

STEAM (přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematika) je stále populárnější interdisciplinární přístup k výuce, v němž žáci znalosti tvoří, a nikoli pouze reprodukují. Protože však pro tento vzdělávací model doposud není k dispozici dobře popsaný metodický rámec, mohou se učitelé při jeho zavádění, zejména pokud mají méně zkušeností, setkat s obtížemi.