Skip to main content
European School Education Platform

Publikace

Zprávy a studie z oblasti vzdělávací politiky jak na evropské úrovni, tak v jednotlivých státech

OECD report cover

Vážit si učitelů a zlepšovat jejich postavení– jak mohou komunity pomoci

Učitelé hrají při přípravě žáků na budoucí výzvy klíčovou roli. Budou je muset vybavit dovednostmi a znalostmi, jež jsou podmínkou úspěchu ve stále globálnějším, digitálnějším a složitějším světě.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Vzdělávání a rozmanitost ve vztahu k osobám LGBTIQ

Výzvy spojené ve vzdělávání s vytvářením bezpečného učebního prostředí pro mládež z řad osob LGBTIQ mohou být rozmanité. Zpráva klade důraz na osvědčené postupy v oblasti vzdělávání o sexuální rozmanitosti v EU a zabývá se hlavními mýty a mylnými představami o osobách LGBTIQ.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Umělá inteligence a práva dítěte: na cestě k integrovanému programu pro výzkum a politiku

Děti a mladiství denně používají sociálních sítě, platformy doporučující hudbu a inteligentní výukové systémy. V této souvislosti vědci v současnosti experimentují se sociálními roboty a s tím, jak by je bylo do budoucna možno využít ke zlepšení vzdělávání. Všechny tyto aplikace spojuje to, že jejich základem jsou techniky umělé inteligence (UI).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Nechte se inspirovat: kultura jako faktor přispívající ke zdraví a celkové pohodě v EU 

V této brožuře jsou shromážděny příklady dobré praxe z řady projektů financovaných EU, konkrétně z programů Kreativní Evropa, Erasmus+, Horizont 2020 a Horizont Evropa, jež prostřednictvím mezioborových iniciativ ukazují, jak silně kultura a umění přispívají ke zlepšování zdraví a celkové pohody.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Podpora sociální a emocionální pohody u žáků z řad uprchlíků z Ukrajiny v hostitelských zemích 

Ruská invaze na Ukrajině vyústila v největší uprchlickou krizi, k níž v poslední době došlo, přičemž vysoký podíl nuceně vysídlených tvoří děti a mladí lidé. Školy hrají při řešení potřeb žáků z řad uprchlíků a při podpoře jejich sociálního a emocionálního rozvoje a pohody zásadní roli. Právě tyto aspekty jsou pro jejich začlenění do vzdělávání a do společnosti jako celku klíčové. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Investice do vzdělávání v postcovidové EU

Pandemie COVID-19 přinesla významné příležitosti pro investice do vzdělávání. Tato zpráva se zabývá tím, jak členské státy EU upravily své investice do vzdělávání v reakci na pandemii.
Funding and resources