Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Vzdělávání a rozmanitost ve vztahu k osobám LGBTIQ

Výzvy spojené ve vzdělávání s vytvářením bezpečného učebního prostředí pro mládež z řad osob LGBTIQ mohou být rozmanité. Zpráva klade důraz na osvědčené postupy v oblasti vzdělávání o sexuální rozmanitosti v EU a zabývá se hlavními mýty a mylnými představami o osobách LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Publikace představuje práci Evropské komise a dalších mezinárodních organizací na řešení diskriminace osob LGBTIQ, jakož i klíčové výsledky výzkumu a důkazy o dopadech. Nabízí klíčová sdělení a doporučení, jež je třeba realizovat na úrovni států, ve školách, ve vzdělávacích programech a na úrovni komunit, aby se podpořilo začleňování osob LGBTIQ.

 

 

Tento tematický dokument vypracovala pracovní skupina ET 2020 k prosazování společných hodnot a inkluzivního vzdělávání.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being