Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Podpora nově příchozích žáků z řad uprchlíků

V roce 2022 zažila škola č. 361 v polské Varšavě velký příliv žáků z řad uprchlíků z Ukrajiny. V tomto videu se dozvíte, jak škola tyto žáky přijala a pomohla jim naučit se polský jazyk, spolupracovat s novými vrstevníky, a hlavně přispěla k tomu, aby se cítili bezpečně.
General visual - Practice video

 

Škola číslo 361 ve Varšavě, jedna z nejnovějších varšavských škol. Za posledních šest měsíců škola přijala pravděpodobně největší počet uprchlíků z různých částí válkou zmítané Ukrajiny. Před prázdninami jsme zde měli více než 200 žáků, kteří museli utéct z oblastí zasažených válkou. V prvních měsících nám šlo o to, abychom je dostali do bezpečí, zajistili pro ně místo, kde budou v bezpečí, ne nutně, aby se tam učili, ale v podstatě proto, aby přežili. Po prázdninách se situace dramaticky změnila, ukázalo se, že 80 % žáků se rozhodlo zůstat zde v Polsku několik měsíců, možná i let. Nyní je náš úkol zcela jiný. Nejde jen o jejich bezpečí, ale i o integraci do polského vzdělávacího systému.

 

Přišli jsme s různými nápady, jak pro ně zajistit náležitý proces učení. Jednou z navrhovaných možností je organizace přípravných tříd, tříd, které je v podstatě vybaví dostatečnou znalostí polštiny, což je v našem vzdělávacím systému výchozí krok pro další postup. Zatímco na začátku je role tzv. kulturního asistenta nezastupitelná, při práci v této třídě je třeba v určité chvíli říci „dost“ a kulturního asistenta od takového přímého působení ve třídě trochu odklonit a přidělit mu různé jiné úkoly, aby děti začaly polský jazyk používat přirozeně. V žádném případě nechceme ukrajinské žáky odtrhnout od jejich kultury, tradice a historie. Rozhodně to není naším záměrem.

 

Děti, které jsou zařazeny do běžných tříd, protože i takové žáky máme, se polský jazyk rozhodně učí lépe, protože většina z nich byla v minulém roce v přípravné třídě. Na konci roku tým učitelů doporučil, aby tyto děti byly zařazeny do běžných tříd, protože již polštinu zvládly na dostatečně dobré úrovni, a podle našeho názoru se v těchto třídách skvěle aklimatizovaly a vedou si tam dobře. Další navrhovanou možností je zařazovat do polských tříd některé jednotlivce. Ale při počtech ukrajinských žáků, jichž jsou desítky, je to prostě nemožné. Proto jsme zavedli zcela novou koncepci multikulturních tříd. Jedná se o třídy, které tvoří 30 až 50 % Ukrajinců, a tato koncepce se ukazuje jako něco naprosto převratného. Vyšlo najevo, že žáci, kteří jsou v těchto třídách, dokážou komunikovat v polštině, angličtině i ukrajinštině a jsou schopni se nejen začlenit do polského vzdělávacího systému, ale přinášejí do něj i něco svébytného. Nejenže je tedy integrujeme do našeho systému, ale i my se integrujeme s nimi, a to v plném rozsahu. Vytváříme vlastně nový typ vzdělávacího systému, společný polsko-ukrajinský vzdělávací systém.

 

Kromě typických vzdělávacích aktivit, kterých se tyto děti účastní, je podle našeho názoru nesmírně důležité, aby se těm, které potřebují další pomoc, dostalo potřebné podpory v podobě mimoškolních aktivit. Někdy se jedná o doplňkovou výuku polského jazyka, protože každý žák z řad migrantů má ze zákona nárok na takovou výuku, tj. dvě hodiny týdně doplňkové výuky polského jazyka. To je také další aspekt pomoci dětem z Ukrajiny, jde o to, aby navázaly vztahy s polskými dětmi, a posílilo to jejich pocit bezpečí zde. Aby se k této škole začali chovat, řekněme, jako ke svému druhému domovu. Možná to zní trochu nadneseně, ale doufáme, že se zde cítí v bezpečí, že se nám je podařilo uklidnit, jelikož vědí, že mohou počítat s pomocí ze všech stran.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning