Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Laureáti Evropské ceny za inovativní výuku za rok 2022

Evropskou cenu za inovativní výuku vytvořila Evropská komise v roce 2021, aby upozornila na úspěchy učitelů a škol.
teacher and students in science class
European Commission

Tyto ceny se udělují každoročně za mimořádné postupy v oblasti výuky a učení v rámci programu Erasmus+. Projekty mohou tuto cenu obdržet ve čtyřech kategoriích: předškolní vzdělávání a péče, základní (primární) vzdělávání, střední (sekundární) vzdělávání a odborné vzdělávání a příprava.

 

Vítězné projekty vybírají národní agentury programu Erasmus+. Letos bylo ve výše zmíněných čtyřech kategoriích oceněno celkem 98 projektů. Slavnostní předání Evropské cen za inovativní výuku proběhne 25. října.

 

Tematicky se letošní ročník zaměřuje na learning together, promoting creativity and sustainability [společné učení, podporu kreativity a udržitelnosti]. Souvisí s iniciativou Komise Nový evropský Bauhaus, která nás vyzývá k tomu, abychom si prostor, v němž žijeme, představili jinak a nezapomněli přitom na kreativitu, inkluzi a udržitelnost. Některými z těchto témat se zabývají i vítězné projekty, které níže představujeme.

 

Kreativita

 

V projektu Everyday Creativity [Každodenní kreativita], který iniciovala rumunská nadace Fundatia Centrul Educational Spektrum, se k podpoře kreativity a inovace ve výukových postupech v zemích, jež se do něj zapojily, využívaly finské modely vzdělávání. Po prezenčním školení ve Finsku byly třídy upraveny, a vznikly příjemné a uživatelsky přívětivé učební prostory. Učitelé pomocí multidisciplinárních přístupů podněcovali ke kreativitě a sdíleli mezi sebou osvědčené postupy. Byla vytvořena příručka pro učitele, v níž se uvádí relevantní zdroje, jako jsou například výukové materiály a nástroje pro sebehodnocení.

 

Projekt Young Talents [Mladé talenty] spojil žáky obchodních oborů, řemeslníky a interiérové designéry z odborných škol, kteří společně vytvořili nové multikulturní značky. Žákům z Finska, Španělska a Nizozemska při realizaci projektů v rámci meziodvětvového přístupu pomáhali učitelé a podnikatelé. Ve smíšených skupinách žáci založili šest společností, vytvořili vlastní značky a prodávali své výrobky v maloobchodních prodejnách i na internetu.

 

Inkluze

 

V projektu Bridge of Encounter and Understanding [Most setkání a porozumění] spolupracovali znevýhodnění mladí lidé ze dvou partnerských škol v Německu a Španělsku. Účelem tohoto projektu bylo zapojit žáky v odborném vzdělávání a přípravě s poruchami učení do praktického projektu: stavby památníku, který by představoval závazek obou škol k partnerství. Díky tomuto projektu se zvýšila zaměstnatelnost těchto žáků a zároveň se zlepšily jejich technické dovednosti a interkulturní kompetence. Učitelé v rámci přeshraniční spolupráce uplatnili integrovaný multidisciplinární přístup a v jednom projektu propojili matematiku, přírodní a společenské vědy, umění, jazyky a historii.

 

Projekt FARMID si za cíl kladl posílit znalosti a vytvořit a zlepšit pokyny týkající se zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením (anglicky Mild Intellectual Disability neboli MID) v zemědělských podnicích (tedy na FARmách, spojení obou pojmů tvoří název projektu) ve Slovinsku a partnerských zemích: Rakousku, Itálii, Belgii a Španělsku. Lidé s lehkým mentálním postižením jsou často znevýhodněni a dosahují nižšího vzdělání, než by mohli, což může omezit pracovní příležitosti, které se jim naskytnou. Projekt FARMID napomáhá jejich sociálnímu začlenění, přičemž upozorňuje, že právě zemědělské podniky pro tyto osoby nabízí vhodná pracovní místa. Projekt FARMID také několika lidem s lehkým mentálním postižením pomohl najít si v zemědělských podnicích zaměstnání. V jeho rámci byl rovněž vytvořen školicí program, jehož cílem je vybavit zemědělce dovednostmi, znalostmi a kompetencemi, kterých je k zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením zapotřebí.

 

Udržitelnost

 

Hob’s Adventure [Biodiverzita v praxi a dobrodružně] byl prakticky zaměřený projekt, jenž se věnoval biodiverzitě a v jehož rámci učitelé a odborníci z Estonska, Lotyšska, Islandu a Slovinska společně vytvářeli inovativní výukové materiály o biodiverzitě v digitální éře. Při tvorbě těchto materiálů vycházeli z osvědčených postupů, přičemž používali praktické, aktivní a badatelské metody. Výsledkem je příručka obsahující plány hodin, projekty a aktivity pro žáky ve věku 5–9 let. Nástroje v ní uvedené lze přizpůsobit různým environmentálním a vzdělávacím podmínkám a podnítit s jejich pomocí děti k učení uvnitř i venku.

 

Základní školu Sint-Paulus v Belgii účast na programu Erasmus+ inspirovala k proměně betonového hřiště na hřiště zaměřené na změnu klimatu a venkovní učební prostor. Bylo vysazeno více než 40 stromů a 160 endemických keřů, zahájen chov slepic a včel a pod hřištěm byla instalována nádrž na dešťovou vodu. Projekt přispívá k celkové pohodě žáků a k inovaci výukových postupů: učitelé totiž díky venkovnímu učebnímu prostoru mohou do vzdělávacího programu lépe začlenit témata související s předměty STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika) a změnou klimatu.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning